Kamille Almer Bernsdorf Torp


Ansvars- og forskningsområder

Kamille har en kandidat i Human Ernæring og forskningsfokus har derfor også drejet sig om kosten. Kamille har tidligere arbejdet med Sundhedsprofilen for Region og kommuner. Her kortlægges sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd blandt borgerne i Region Hovedstaden hvert 3.-4. år. Med fokus på bl.a. strukturel forebyggelse og social ulighed har Kamille benyttet Sundhedsprofilens data til at forske i sammenhænge mellem strukturer og kostvaner for at identificere rammer, der kan være relevante at fokusere på ved forebyggende indsatser. Dette er også det primære fokusområde i Kamilles ph.d. med navnet: Characterizing food environments – public health perspectives. Ved at benytte data fra de kommunale sundhedsprofiler i Region Hovedstaden og Region Nordjylland (2010,2013,2017 – og kommende 2021) ønsker Kamille at undersøge, hvorvidt kostvaner kan påvirkes gennem adgang til fødevarer og færdiglavet mad fra fysiske strukturer i lokalområdet (f.eks. dagligvarebutikker, grillbarer og restauranter). Sundhedsprofildata kobles med digitale kort og andre geografiske informationer fra bl.a. Smileyregistret vha. Geografisk Informations System. Desuden sammenkobles med informationer vedrørende sociodemografiske forhold på henholdsvis individ- og områdeniveau, som indhentes via centrale validerede registre, bl.a. Det Centrale Personregister, Uddannelsesregisteret og Indkomststatistikregisteret.

Udvalgte publikationer

HEALTH & PLACE
Accessibility of Fast food outlets is Associated with Fast food intake. A study in the Capital Region of Denmark

Kamille Almer Bernsdorf ; Cathrine Juel Lau; Anne Helms Andreasen Maja Bülow Lykke; Ulla Toft; Charlotte Glümer.

PREVENTIVE MEDICINE REPORTS
Temporal Changes in soft drink intake and variation across municipalities in the Capital Region of Denmark. Kamille Almer Bernsdorf ; Cathrine Juel Lau; Kirstine Robinson; Ulla Toft; Anne Helms Andreasen; Charlotte Glümer.


Redaktør