Julie Christina Grew

Sektion for Tværsektoriel Forskning
Seniorforsker, ph.d.


Ansvars-/forskningsområder

Julie Christina Grew er ansat som seniorforsker i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Sektion for Tværsektoriel Forskning. Hendes forskning retter sig primært mod samspillet mellem sundhedsprofessionelle, patienter og sundhedsteknologi og mod ulighed i sundhed og behandling. Hun har en særlig interesse i brugernes behov og vilkår i sundhedsvæsenet, ikke mindst når det gælder sårbare patienter og patienter med kronisk sygdom.

I Sektion for Tværsektoriel Forskning varetager Julie dels opgaver relateret til Tværspuljen, herunder sparring og vejledning på tværsektorielle forskningsprojekter, og dels er hun involveret i flere af sektionens egne interventionsforskningsprojekter med fokus på sammenhæng i patientforløb og behandling i samarbejde med hospital, kommune og almen praksis.

Julie er kandidat i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet og erhvervs-ph.d. fra Afdeling for Sundhedstjenesteforskning samme sted i samarbejde med medicovirksomheden Medtronic. Afhandlingen blev forsvaret i 2015 og handlede om erfaringer med behandling i klinik og hverdagsliv for klinikere og patienter implanteret med en fjernmonitoreret ICD til forebyggelse af hjertestop.

Julie har tidligere været ansat på Statens Institut for Folkesundhed, hvor hun bl.a. lavede evalueringsopgaver, og i Sundhedsstyrelsens Enhed for Monitorering og MTV, hvor hun arbejdede med medicinsk teknologivurdering og især patientperspektivet. Hun har undervist i kvalitative metoder og medicinsk sociologi på SUND, Københavns Universitet.


Udvalgte publikationer

Ph.d.-afhandling: Participatory patients? Configuring the users of prophylactic ICD therapy and remote monitoring in Denmark. Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen 2015.

Grew, J.C., Svendsen, M.N. Moral negotiations in the clinic:  Navigating the purgatorial pressure in prophylactic implantable cardioverter defibrillator therapy. BioSocieties 2018, 13 (3): 640-655.

Grew, J.C. Living with prophylactic ICD therapy and the risk of sudden cardiac death: How patients negotiate solutions and their problems. Qualitative Health Research 2017, 27 (14): 2128-2137.

Grew, J.C., Svendsen, M.N. Wireless Heart Patients and the Quantified Self. Body & Society 2017, 23 (1): 64-90.

Grew, J., Svendsen, M.N., Mortensen, B.B. Teoribaserede patientanalyser i Medicinsk Teknologivurdering – En metodepublikation. 2011. Sundhedsstyrelsen.


Redaktør