​​

Jesper Schmidt-Persson


Jesper Schmidt-Persson har en baggrund som fysioterapeut og blev uddannet kandidat i fysioterapi i 2018. Jesper færdiggjorde sin ph.d. i sundhedsvidenskab fra Syddansk Universitet i 2022.

Jespers primære forskningsområde er skærmmediers indvirkning på børn og voksnes fysiske og mentale helbred. Jesper anvender kvantitative metoder og har erfaring med statistiske analyser af både observationelle og eksperimentelle sundhedsdata.

Jesper er aktuelt ansat på forskningsprojektet Generation Sunde Børn (https://www.sdu.dk/da/for​skning/gsb), som er et skole- og lokalsamfundsprojekt. Formålet med projektet er at fremme sund vægtudvikling, modvirke ulighed i sundhed og fremme mental trivsel hos danske skolebørn. Jesper er datamanager på projektet og involveret i den del af indsatsen, der søger at fremme sunde søvn- og skærmvaner.


Redaktør