Janne Petersen


Ansvars-/forskningsområde

Janne Petersen er sektionschef for Sektion for Data, Biostatistik og Farmakoepidemiologi (StatPharm) og lektor på Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (KU). Janne har en kandidat i statistik fra Matematisk Institut, KU (2001) og har en sundhedsvidenskabelig ph.d-grad fra KU (2010). Janne har mange års erfaring med analyser af epidemiologisk og kliniske studier, herunder Fase I-IV studier, medicinforbrugsstudier, nationale register- og metodestudier. Hendes statistiske fokusområde har været indenfor multivariate modeller og specielt Latent Variabel Modeller. Janne startede sin karriere i Center for Sygdomsforebyggelse, hvor hun hovedsageligt arbejdede med befolkningsepidemiologi. I 2005 skiftede Janne til Klinisk Forskningscenter på Amager og Hvidovre Hospital, hvor Janne de første år arbejde med analyser af kliniske studier og senere tog sin ph.d. om måling af HIV-associeret Lipodystrophy ved Latent Class Models. I 2010 blev Janne leder af forskergruppen Optimized Senior Patient Program (Optimed). Optimed forskede i optimering af ældre medicinske patienters behandling, rehabilitering og restitution. Alle studier var tværfaglige, og de fleste var i samarbejde med akutmodtagelsen, de omkringliggende kommuner og praktiserende læger. Hovedfokus var på medicin, biologisk alder, ernæring, funktion og implementering. I sommeren 2018 startede Janne som sektionschef for StatPharm.

Udvalgte publikationer 

Redaktør