​​

Ida Foxvig

Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse
Videnskabelig assistent

 

Ida Foxvig er videnskabelig assistent i Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse. Hun er kandidat i medievidenskab fra Københavns Universitet i 2012. 

Ida har gennem mange år arbejdet i komplekse sundhedsfremmende projekter, hvor fællesnævneren har været praksisnær interventionsforskning, der har gået på tværs af sektorer, organisationer og civilsamfund og haft fokus på forebyggelse og trivsel blandt borgere og patienter. Ida har særlig interesse og viden om samskabelsesprocesser, partnerskaber og de mekanismer, der får interventioner til at lykkes. 

Aktuelt er Ida en del af den daglige ledelse i Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium, hvor hun indgår i den samlede sekretariatsbistand og bigrager med særlig viden og erfaring indenfor koordinering af større arrangementer, samskabelsesprocesser og partnerskabsdannelse. 

Forebyggelseslaboratoriet udspringer af Danske Regioners udspil 'SUNDHED FOR LIVET – Forebyggelse er en nødvendig investering' fra april 2017. Laboratoriet skal med afsæt i forskning og partnerskaber afprøve nye forebyggelsesindsatser. Målet er at producere ny viden og skabe et bedre grundlag for at prioritere nye typer af forebyggelsesindsatser med dokumenteret effekt.

 

Publikationer – videnskabelige rapporter

Sundhedsstyrelsen (2021). Dialog om alkohol – rådgivnings- og implementeringsmateriale. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Anders Blædel Gottlieb Hansen, Ann-Katrine Myrup Andersen, Ida Foxvig og Signe Damsbo Birch – Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Sundhedsstyrelsen. 

Sakal G, Foxvig I, Birch SD, Sidenius A, Hansen ABG (2020): Rekrutteringsudfordringer i projektet “Bedre trivsel via tidlig indsats og familieorienteret alkoholbehandling." Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse & Steno Diabetes Center Copenhagen. ISBN 978-87-93775-06-0. 

Foxvig, I., U. Toft, H.C. Reinbach & P. Bloch (2016). Projekt Sundhed og Lokalsamfund – SoL. Integrerede indsatser for at fremme sundheden blandt børnefamilier i udvalgte lokalsamfund på Bornholm og i Odsherred (2012-2015). Steno Diabetes Center, Gentofte, Denmark. ISBN 978-87-92759-17-7

 

Redaktør