Henrik Hansen

Ansvars-/ Forskningsområder:

Henrik Hansen har arbejdet med kroniske sygdomme siden 2005. Hans primære forskningsområde er intervention metoder og forskellige rehabiliterings modeller. Han arbejder også med at forbedre, hvordan vi måler resultater fra kliniske forsøg, og hvordan vi forbedre målingsprocessen. Han har deltaget i flere systematiske metaanalyser.
Henrik Hansen er igang med at tage en ph.d., som har til opgave at lave et multicenter RCT studie, der sammenligner conventionelle COPD rehabilitation med tele-rehabilitation.

Udvalgte publikationer:

Redaktør