​​

Hanne Birke

​Sektion for Tværsektoriel Forskning
Forsker, ph.d.

Hanne Birke er ansat til at evaluere og videreudvikle på en multisygdomsmodel. Multisygdomsmodellen er udviklet for at forbedre behandlingen og samarbejdet mellem sektorer i forhold til de multisyge patienter. Data fra det første pilotprojekt er ved at blive evalueret.

Hun er uddannet fysioterapeut, har en Master of Public Health fra Københavns Universitet og en ph.d. i epidemiologi. Hendes ph.d.-projekt handlede om opioidforbrug til kroniske smertepatienter og var populationsbaserede studier, udført på Rigshospitalet og tilknyttet Københavns Universitet. Hannes særlige forskningsinteresse er at udvikle sundhedsfremmende og forebyggende tiltag for de grupper i samfundet, der har de største sundhedsmæssige udfordringer.

Publikationer

Birke H, Ekholm O, Sjøgren P, Fredheim O, Clausen T, Skurtveit S. Tramadol use in Norway: A register-based population study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018;28;1;54-61

Birke H, Ekholm O, Højsted J, Sjøgren P, Kurita GP. Chronic pain, opioid therapy, sexual desire and satisfaction in sexual life: A population-based survey. Pain Med. 2018; 0: 1-9.

Birke H, Ekholm O, Sjøgren P, Kurita GP, Højsted J. Long-term opioid therapy in Denmark: A disappointing journey. European Journal of Pain. 2017 Oct;21(9):1516-1527.

Birke H, Kurita GP, Sjøgren P, Højsted J, Simonsen MK, Juel K, Ekholm O. Chronic non-cancer pain and the epidemic prescription of opioids in the Danish population: trends from 2000 to 2013. Acta Anaesthesiologica Scandinavica.  2016: 623–633.

Pisinger C, Aadahl M, Toft U, Birke H, Zytphen-Adeler J, Jørgensen T. The association between active and passive smoking and frequent pain in a general population. European Journal of Pain. 2011 Jan;15(1):77-83.

Redaktør