Gunhild Tidemann Okholm

​​


Ansvars-/ Forskningsområder

Gunhild Tidemann Okholm er seniorforsker i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Sektion for Data, Biostatistik og Farmakoepidemiologi. Gunhild har en kandidatgrad i Folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet og en PhD i folkesundhed fra Syddansk Universitet.

Gunhilds primære forskningsområde omhandler betydningen af tidlig kognitiv funktion for udvikling og prognose af sygdom, samt hvordan sygdom og sygdomsforløb påvirker det aldersrelaterede fald i kognitiv funktion. Gunhild har tidligere beskæftiget sig med forskning inden for psykiske lidelser, dødelighed og kognitiv udvikling. Metodemæssigt har Gunhild primært arbejdet med kvantitativ, epidemiologisk forskning, og den primære datakilde har været danske sessionsdata sammenkoblet med data fra nationale helbredsregistre.

Aktuelt er Gunhild i gang med et projekt der har til formål at undersøge, hvorvidt type 2-diabetes alene og i samspil med depression fremskynder det aldersrelaterede fald i kognitive evner fra ungdommen til sent i voksenlivet. Projektet bygger på den nyligt etablerede Danish Aging and Cognition (DanACo) kohorte, som består af 5183 mænd, som har deltaget i en opfølgningsundersøgelse (gennemsnitsalder 64,4 år), hvor de har gennemført den samme kognitive test, som de gennemførte da de var til session. Kohorten indeholder således oplysninger om disse mænds resultat fra den kognitive test fra session og fra samme test taget ca. 40 år senere samt oplysninger fra et omfattende spørgeskema om livsstil og helbred, som de besvarede ved opfølgningsundersøgelsen.

Udvalgte publikationer

Osler M, Okholm G, Villumsen M, Rozing M, Jorgensen T. Associations of Young Adult Intelligence, Education, Height, and Body Mass Index with Subsequent Risk of Parkinson's Disease and Survival: A Danish Cohort Study. Journal of Parkinsons Disease. 2022;12(3):1035–43.

Okholm GT, Jørgensen TSH, Rozing MP, Wium-Andersen MK, Wium-Andersen IK, Jørgensen MB, et al. Body mass index and height in young adult men in relation to subsequent risk of mood disorder. Eur J Epidemiol. 2021; Available from: https://doi.org/10.1007/s10654-021-00783-z

Hegelund ER, Okholm GT, Teasdale TW. The secular trend of intelligence test scores in the present century: The Danish experience. Intelligence. 2021 Mar 1;85:101525.

Christensen GT, Rozing MP, Mortensen EL, Christensen K, Osler M. Young adult cognitive ability and subsequent major depression in a cohort of 666,804 Danish men. Journal of Affective Disorders. 2018 Aug;235:162–7.

Christensen GT, Skogstad S, Nissen LR, Osler M. Data Resource Profile: Danish Conscription Registry Data (DCRD). International Journal of Epidemiology. 2018 Aug 1;47(4):1023–1024e.

Christensen GT, Molbo D, Angquist LH, Mortensen EL, Christensen K, Sorensen TI, et al. Cohort Profile: The Danish Conscription Database(DCD): A cohort of 728,160 men born from 1939 through 1959. International journal of epidemiology. 2015 Apr;44(2):432–40. ​


Redaktør