Ansvars-/Arbejdsområder

Gert Mehl Virenfeldt er datamanager og har en kandidatgrad i biologi fra Aarhus Universitet og har arbejdet med datamanagement og programmering i SAS, C#, VBA, R og Python siden 2005. Gert har lavet datamanagement og udviklet webskemaer til de kommunale sundhedsprofiler fra 2007/2008, 2010, 2013 og 2017 og er datamanager i Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse. Gert har erfaring på ekspertniveau med datamanagement og kodning af algoritmer i Base SAS. Gert rådgiver forskere og statistikere i SAS programmering og datahåndtering. Gert udvikler applikationer i C# i Microsoft Visual Studio. Applikationerne bruges i befolkningsundersøgelserne til invitation og tidsbestilling samt registrering af undersøgelsesdata. Desuden udvikler Gert ad hoc applikationer, når behovet opstår. Gert er databaseadministrator på CKFF Projektdatabase på Danmarks Statistiks forskerservere.

Udvalgte publikationer

Lau CJ; Lykke MB; Bekker-Jeppesen M; Buhelt LP; Andreasen AH; Johansen NB: Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 – Sundhedsadfærd og risikofaktorer, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden; 2018

Johansen, NB; Funder, CG; Andreasen, AH; Virenfeldt, GM; Nielsen, A: Betydende faktorer for kommunal medfinansiering, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden; 2016.

Lau, CJ; Lykke, M; Andreasen, AH; Bekker-Jeppesen, M; Buhelt, LP; Robinson, KM; Glümer, C: Sundhedsprofil 2013 – Kronisk Sygdom, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden; 2015.

Bodil Helbech Hansen, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Charlotte Glümer: Kvantitativ evaluering af rehabiliteringsindsatsen i Vestegnsprojektet. Henvisning, deltagelse og betydning for sundhedsadfærd og helbred. © 2012 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed.

Udvalgte kurser og konferencer:

SAS Global Forum 2011, 2013 og 2017

SAS Forum 2009, 2014, 2015

Kurser i C# og Microsoft Visual Studio hos SuperUsers 2015.

Redaktør