Gert Mehl Virenfeldt


Ansvars-/Arbejdsområder:

Gert Mehl Virenfeldt er datamanager og har en kandidatgrad i biologi fra Aarhus Universitet og har arbejdet med datamanagement og programmering i SAS, C#, VBA, R og Python siden 2005. Gert har lavet datamanagement og udviklet webskemaer til de kommunale sundhedsprofiler fra 2007/2008, 2010, 2013 og 2017 og er datamanager i Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse. Gert har erfaring på ekspertniveau med datamanagement og kodning af algoritmer i Base SAS. Gert rådgiver forskere og statistikere i SAS programmering og datahåndtering. Gert udvikler applikationer i C# i Microsoft Visual Studio. Applikationerne bruges i befolkningsundersøgelserne til invitation og tidsbestilling samt registrering af undersøgelsesdata. Desuden udvikler Gert ad hoc applikationer, når behovet opstår. Gert er databaseadministrator på CKFF Projektdatabase på Danmarks Statistiks forskerservere.

Udvalgte publikationer:

Lau CJ; Lykke MB; Bekker-Jeppesen M; Buhelt LP; Andreasen AH; Johansen NB: Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 – Sundhedsadfærd og risikofaktorer, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden; 2018

Johansen, NB; Funder, CG; Andreasen, AH; Virenfeldt, GM; Nielsen, A: Betydende faktorer for kommunal medfinansiering, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden; 2016.

Lau, CJ; Lykke, M; Andreasen, AH; Bekker-Jeppesen, M; Buhelt, LP; Robinson, KM; Glümer, C: Sundhedsprofil 2013 – Kronisk Sygdom, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden; 2015.

Bodil Helbech Hansen, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Charlotte Glümer: Kvantitativ evaluering af rehabiliteringsindsatsen i Vestegnsprojektet. Henvisning, deltagelse og betydning for sundhedsadfærd og helbred. © 2012 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed.

Udvalgte kurser og konferencer:

SAS Global Forum 2011, 2013 og 2017

SAS Forum 2009, 2014, 2015

Kurser i C# og Microsoft Visual Studio hos SuperUsers 2015.

Redaktør