​​

Gül Sakal


Gül Sakal har en kandidat i folkesundhedsvidenskab (cand.scient.san.publ.) fra Aarhus Universitet og er akademisk medarbejder i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse. Hun er en del af den daglige ledelse i Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium​, hvor hun indgår i den samlede sekretariatsbistand og bidrager med en særlig viden om kvalitative metoder. 

Forebyggelseslaboratoriet udspringer af Danske Regioners udspil 'SUNDHED FOR LIVET – Forebyggelse er en nødvendig investering' fra april 2017. Laboratoriet skal med afsæt i forskning og partnerskaber afprøve nye forebyggelsesindsatser. Målet er at producere ny viden og skabe et bedre grundlag for at prioritere nye typer af forebyggelsesindsatser med dokumenteret effekt.


Redaktør