Gül Sakal

Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse
Videnskabelig assistent

Gül Sakal.jpg

Gül Sakal er videnskabelig assistent ved Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). Hun har en kandidat i folkesundhedsvidenskab (cand.scient.san.publ.) fra Aarhus Universitet.

Gül er en del af sekretariatet i Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium, som udspringer af Danske Regioners udspil 'SUNDHED FOR LIVET – Forebyggelse er en nødvendig investering' fra april 2017. Laboratoriet skal med afsæt i forskning og partnerskaber afprøve nye forebyggelsesindsatser. Målet er at producere ny viden og skabe et bedre grundlag for at prioritere nye typer af forebyggelsesindsatser med dokumenteret effekt.

Derudover er Gül en del af projektet ”Vores Sunde Hverdag”, som er et kommunalt forankret forskningsprojekt, der anvender en ny, tværgående strategi til at styrke indsatsen for borgernes sundhed og trivsel i danske kommuner og lokalsamfund. Målet er at styrke den sociale sammenhængskraft og sikre gode strukturer og vilkår, der tilsammen kan fremme borgernes muligheder, motivation og handlekraft til at træffe sunde valg i hverdagen. Igennem projektet udvikles en dynamisk arbejdsmodel til brug for kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse. Modellen bygger på mobiliseringen af lokale ressourcer igennem involvering af en række lokale aktører, systematiske analyser, som bringes i spil i kommunens prioriteringer samt facilitering af et aktivt samarbejde på tværs af sektorer og lokale og kommunale aktører.


Redaktør