Freja Bach Kampmann

Freja Bach Kampmann.jpg

Ansvars-/ Forskningsområder

Freja Bach Kampmann er postdoc i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse i Sektion for Epidemiologi. Freja har en kandidat i Human Ernæring fra KU, og en ph.d. fra DTU Fødevareinstituttet i samarbejde med Rigshospitalet. I november 2019 forsvarede hun sin ph.d. "Fetal programming of dietary intake, body composition, and cardiometabolic health in children and adolescents", hvor hun undersøgte sammenhængen mellem det intrauterine miljø og risikoen for at udvikle fedme og type 2 diabetes senere i livet.

Freja har tidligere udført kliniske studier samt arbejdet med data fra store kohorter. Herigennem har hun opbygget kompetencer indenfor planlægning/gennemførelse af kliniske undersøgelser, epidemiologisk forskning, samt statistiske analyser af blandt andet kost, biologisk og registerbaseret data. Derudover har Freja praktisk erfaring med kostregistreringsmetoder, herunder validering af et Fødevare Frekvens Spørgeskema (FFQ) udviklet til at estimere teenageres kostindtag i Danmark.

Aktuelt er Freja ansat som postdoc på K-vitamin projektet. Projektet har til formål at undersøge K-vitamins betydning for udviklingen af hjertekarsygdom og diabetes, ud fra en befolkningsbaseret, genetisk, og klinisk epidemiologisk tilgang.

 

Udvalgte publikationer

Li M,* Rahman ML*, Wu J, Ding M, Chavarro JE, Lin Y, Ley SH, Bao W, Grunnet LG, Hinkle SN, Thuesen ACB, Yeung E, Gore-Langton RE, Sherman S, Hjort L, Kampmann FB, Bjerregaard AA, Damm P, Tekola-Ayele1 F, Liu A, Mills JL, Vaag A, Olsen SF, Hu FB, Zhang C. "Genetic factors and risk of type 2 diabetes among women with a history of gestational diabetes: findings from two independent populations." BMJ Open Diabetes Research & Care.

Kampmann FB, Thuesen ACB, Hjort L, Bjerregaard AA, Chavarro JE, Frystyk J, Bjerre M, Tetens I, Olsen SF, Vaag AA, Damm P, Grunnet LG. "Increased leptin, decreased adiponectin and FGF21 concentrations in adolescent offspring of women with gestational diabetes" Eur J Endocrinol. 2019.

Maslova E, Hansen S, Grunnet LG, Strøm M, Bjerregaard AA, Hjort L, Kampmann FB, Madsen CM, Thuesen ACB, Bech BH, Halldorsson TI, Vaag AA, Zhang C, Olsen SF. "Maternal glycemic index and glycemic load in pregnancy and offspring metabolic health in childhood and adolescence-a cohort study of 68,471 mother-offspring dyads from the Danish National Birth Cohort." Eur. J. Clin. Nutr. 2019;73(7):1049–1062.

Kampmann FB, Thuesen ACB, Hjort L, Olsen SF, Pires SM, Tetens I, Grunnet LG. "Exposure to gestational diabetes is a stronger predictor of dysmetabolic traits in children than size at birth." J. Clin. Endocrinol. Metab. 2018;104(May):1766–1776. 

Kampmann FB, Grunnet LG, Halldorsson TI, Bjerregaard AA, Granstrøm C, Pires SM, Strøm M, Vaag AA, Tetens I, Olsen SF. "Being born small-for-gestational-age is associated with an unfavourable dietary intake in Danish adolescent girls: findings from the Danish National Birth Cohort." J. Dev. Orig. Health Dis. 2018:1–9.

Bjerregaard AA, Halldorsson TI, Kampmann FB, Olsen SF, Tetens I. "Relative validity of a web based food frequency questionnaire for Danish adolescents." Nutr. J. 2018;17(1):9.

Grunnet LG, Hansen S, Hjort L, Madsen CM, Kampmann FB, Thuesen ACB, Granstrømi C, Strøm M, Maslova E, Frikke-Schmidt R, Damm P, Chavarro JE, Hu FB, Olsen SF, Vaag A. "Adiposity, Dysmetabolic Traits, and Earlier Onset of Female Puberty in Adolescent Offspring of Women With Gestational Diabetes Mellitus: A Clinical Study Within the Danish National Birth Cohort." Diabetes Care 2017;40(12):1746–1755.

Redaktør