Frederikke Hørdam Gronemann


Ansvars-/ Forskningsområder:

Frederikke Hørdam Gronemann er ph.d.-studerende og er uddannet kandidat i Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Frederikke arbejder til daglig på et projekt vedrørende behandlingsresistent depression, hvor hun benytter data fra flere af de danske registre. Projektet udføres i samarbejde med professor i epidemiologi fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Merete Osler, professor i psykiatri Martin Balslev Jørgensen fra Psykiatrisk Center København samt professor i psykiatri Merete Nordentoft fra Psykiatrisk Center København.

Udvalgte Publikationer:

Gronemann FH, Jorgensen MB, Nordentoft M, et al. Incidence of, risk factors for, and changes over time in treatment-resistant depression in Denmark: a register-based cohort studyJ Clin Psychiatry.2018;79(00):17m11845.

Redaktør