​​

Fiona Haustedt Mossman


Fiona har erfaring med en række kvalitative dataindsamlingsmetoder og analysetilgange, herunder udarbejdelse af projektdesigns, udførelse af interviews og deltagerobservation.  Derudover har hun erfaring med evaluering inden for uddannelses- og sundhedsområdet.

Fiona er uddannet antropolog fra Københavns Universitet og har en specialisering i sundhedsantropologi. Hun har foretaget feltarbejde til sit speciale på Rigshospitalets Tværfaglige Smertecenter, hvor hun undersøgte fagpersonernes tilgang til behandlingen af komplekse kroniske smerter. ​​Redaktør