​​

Elise Harder


Elise Harder er ansat i en postdoc stilling i Sektion for Tværsektoriel Forskning og arbejder primært med monitorering, evaluering og analyse af igangværende og nye indsatser målrettet behandlingen af mennesker med kronisk sygdom. Fokus for indsatserne er at skabe rammerne for sammenhængende patientforløb samt at sikre lige adgang til sundhed for alle. Desuden varetager Elise opgaver relateret til uddeling af Tværspuljemidler.

Elise har en baggrund som Kandidat i Folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet samt en ph.d.-grad fra Kræftens Bekæmpelse og Københavns Universitet. Ph.d.-afhandlingen blev forsvaret i 2020 og omhandlede screening mod livmoderhalskræft med fokus på determinanter for ikke at deltage i det ordinære screeningsprogram samt i et tilbud om HPV-hjemmetest.

Elise har tidligere været ansat i PRO-sekretariatet ved Sundhedsdatastyrelsen, hvor hun har arbejdet med udvikling af nationale PRO-skemaer i tæt samarbejde med patienter, klinikere, patientforeninger og andre videnspersoner.

 

Udvalgte publikationer

Harder E et al. Non-participation in cervical cancer screening according to health, lifestyle and sexual behaviour: A population-based study of nearly 15,000 Danish women aged 23-45 years. Preventive Medicine, 2020:137.

Harder E et al. Determinants for Participation in Human Papillomavirus Self-Sampling among Nonattenders to Cervical Cancer Screening in Denmark. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2018:27(11);1342–51.

Harder E et al. Factors associated with non-participation in cervical cancer screening - A nationwide study of nearly half a million women in Denmark. Preventive Medicine, 2018:111;94–100.


Redaktør