Ditte Sæbye


Ansvars-/ Forskningsområder:

Ditte Sæbye er statistiker og har en kandidatgrad i statistik og matematik fra Københavns Universitet. Ditte startede sin forskningskarriere med forskning i mentale forstyrrelser hos patienter med skizofreni og skizotypi og har især gennem årene bistået forskningsgruppen ledet af psykiater Josef Parnas på Psykiatrisk Center Glostrup (Hvidovreafdelingen) med klinisk databaseopbygning, dataanalyser og artikelskrivning. Efterfølgende er forskningsområderne blevet udvidet til blandt andet hjertesygdom, KOL, leversygdom, epilepsi og snart også inflammatorisk tarmsygdom. Ditte har primært arbejdet med kliniske databaser, men også med en række af de danske nationale registre og har herigennem opbygget kompetencer indenfor epidemiologi, statistik og databehandling. I sin stilling som statistiker bruger hun sine forskningskompetencer til at hjælpe klinikere fra bl.a. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital med bl.a. at vælge statistiske analysemetoder i deres forskningsprojekter.

Udvalgte publikationer:

Redaktør