​​​​

Delal Sarmanlu

Sektion for Epidemiologi
Forskningsassistent


Delal er forskningsassistent i Sektion for Epidemiologi og har en kandidat i Folkesundhedsvidenskab fra Aarhus Universitet fra 2022. 

Delal har tidligere beskæftiget sig med forskningsprojekter tilknyttet TrygFondens Børneforskningscenter, Hospitalsenheden Vest samt Center for Rusmiddelforskning. Endvidere har hun arbejdet ved Hjertemedicinsk Forskning på Herlev og Gentofte Hospital med forskningsprojektet The Heart and Mind Trial, et RCT-studie, der undersøger effekten af kognitiv adfærdsterapi hos patienter med hjertesygdom, der lider af angst. Under sin ansættelse ved Hjertemedicinsk Forskning fik hun også udarbejdet sit kvalitative speciale, der omhandlede patienters og pårørendes erfaringer med inddragelse i patientens sygdomsforløb med infektiøs endokarditis.  

Aktuelt er Delal tilknyttet InterVitaminK-studiet, hvor hun bl.a. skal planlægge, koordinere og udføre helbredsundersøgelser i interventionsprojektet om K-vitamin og hjerte-kar-sundhed. Redaktør