Christian Ulrich Eriksen

Christian Ulrich Eriksen.jpeg

Ansvars-/ Forskningsområder

Christian Ulrich Eriksen er forskningsassistent i Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse. Christian er bachelor i folkesundhedsvidenskab og kandidat i global sundhed fra Københavns Universitet. Som forskningsassistent arbejder Christian med områderne multisygdom (den samtidige forekomst af to eller flere sygdomme), polyfarmaci (det samtidige indtag af flere lægemidler), populationsbaserede screeningsprogrammer for hjertekarsygdomme, samt strukturel forebyggelse. Områderne afdækkes hovedsageligt gennem systematiske litteraturstudier og projekterne udføres blandt andet for Sundhedsstyrelsen, Region Hovedstaden og WHO Europe.

Publikationer

  • Eriksen CU, Kyriakidis S, Christensen LD, Jacobsen R, Laursen J, Christensen MB, Frølich A. Medication-related experiences of patients with polypharmacy: a systematic review of qualitative studies. BMJ Open. 2020 Sep 6;10(9):e036158. doi: 10.1136/bmjopen-2019-036158. PMID: 32895268.

  • Eriksen CU, Konradsen F, Vildekilde T. Searching Online for Methods of Suicide. A Content Analysis of Danish and English-Language Websites Describing Methods of Suicide. Crisis. 2020 Jul 16:1-8. doi: 10.1027/0227-5910/a000701.

  • Eriksen CU, Birke H, Helding SAL, Frølich A. Viden om organisatoriske og patientrettede indsatser ved multisygdom. Et systematisk litteraturstudie af nationale og internationale erfaringer med organisering af sundhedsvæsnet for mennesker med multisygdom. 2019. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen. Link: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Viden-om-organisatoriske-og-patientrettede-indsatser-ved-multisygdom_endelig-udgave.ashx?la=da&hash=5D1F0A2C2000E88A23D67B47BF3DD492F704C2B5Redaktør