Christian Ulrich Eriksen

Christian Ulrich Eriksen.jpeg

Ansvars-/ Forskningsområder

Christian Ulrich Eriksen er forskningsassistent og har en bachelor i folkesundhedsvidenskab (bach.scient.san.publ.) og en kandidat i global sundhed (MSc in Global Health) fra Københavns Universitet.

I samarbejde med forskere ved Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, arbejder Christian aktuelt på et systematisk litteraturstudie af kvalitative studier om patientoplevelser ved polyfarmaci. Sideløbende arbejder Christian på et systematisk litteraturstudie af randomiserede, kontrollerede studier om indsatser ved multisygdom (den samtidige forekomst af to eller flere sygdomme hos det samme individ).Redaktør