Cecilie Goltermann Toxværd


Ansvars-/ Forskningsområder:

Cecilie Goltermann Toxværd har en kandidat i idræt fra Københavns Universitet og arbejder som videnskabelig medarbejder. Cecilie arbejder med forskningsområdet fysisk aktivitet, herunder bevægelsesmønstre og deres sammenhæng med kardiometaboliske risikofaktorer, bl.a. har hun været med til at indsamle objektiv accelerometer data på stilesiddende adfærd og fysisk aktivitet i helbredsundersøgelsen Helbred2016. Derudover arbejder Cecilie som projektkoordinator på interventionsstudierne Rigere Uden Røg og Vores Sunde Hverdag. 


Redaktør