Cathrine Juel Lau

Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse 
Seniorforsker og teamleder


Ansvars-/ Forskningsområder:

Cathrine Juel Lau er seniorforsker og teamleder for Region Hovedstadens Sundhedsprofil. Kandidat i Human Ernæring og ph.d. fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Startede sin forskningskarriere med forskning i Type 2 Diabetes i Inter99 populationen med fokus på kostmønstre og livsstilsinterventioner, som kan påvirke risikoen for diabetes. Efterfølgende har forskningen været fokuseret på evidensinformeret politikudvikling (EIPM) i Europa og udvikling i sundhedstilstanden i den danske befolkning.

Som projekt- og teamleder for Region Hovedstadens Sundhedsprofilarbejde, som bygger på survey og registerdata, har Cathrine opbygget solid viden om udviklingen i folkesundheden. Primære opgaver knytter sig til 1) formidling af resultater fra Region Hovedstadens Sundhedsprofil til relevante aftagere heriblandt kommuner og regionale aktører; 2) udvikling af det regionale og nationale sundhedsprofilarbejde og 3) facilitering af fremdrift og samarbejde mellem relevante aktører i sundhedsprofilarbejdet. 

Udvalgte publikationer:

Redaktør