Camilla Friis Bryde Nielsen

Sektion for Epidemiologi
Forskningsassistent

Camilla Friis Bryde Nielsen er ansat som Forskningsassistent på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse i Sektion for Epidemiologi. Hun har en kandidat i Human Ernæring fra Københavns Universitet. Camilla har tidligere beskæftiget sig med interventionsforskning, da hendes speciale var baseret på det randomiserede, kontrollerede studie D-pro, der undersøgte den kombinerede effekt af D-vitamin og mælkeprotein på bl.a. knoglesundhed og kropssammensætning hos 6-8-årige børn. 

Aktuelt arbejder Camilla på InterVitaminK-studiet, som er et tillægsstudie til 20-års opfølgningen af Inter99 kohorten. Studiet har til formål at undersøge K-vitamins betydning for udviklingen af aldersrelaterede sygdomme såsom hjertekarsygdom, osteoporose og type 2 diabetes. Dette gøres ud fra en befolkningsbaseret, genetisk, og klinisk epidemiologisk tilgang.

Redaktør