​​

Birgitte Pickering

​Administrationen
Chefsekretær

​​​​​
PA for centerchef Allan Linneberg og Peter Bentsen. Derudover sekretær ved ledelsesmøder, MED-udvalgsmøder og personalemøder. Webredaktør, SOME og PURE-administrator.

Har fungeret som chefsekretær siden 2001 og er uddannet korrespondent i engelsk og fransk ved Handelshøjskolen i København.

Redaktør