Betina H. Thuesen

​Sektion for Befolkningsbaseret Epidemiologi
Sektionschef, cand.scient.,  ph.d. 


Betina H. Thuesen er sektionschef i Sektion for Befolkningsbaseret Epidemiologi herunder Befolkningsundersøgelserne i Glostrup.

Betina forsker primært i forskellige mikronæringsstoffers potentielle betydning for udviklingen af kronisk sygdom i befolkningen. Heriblandt er jod-relaterede stofskiftesygdomme, og Betina er således medlem af styregruppen for DanThyr, der varetager evalueringen af det danske jod-berigelsesprogram. Betina er ligeledes styregruppemedlem for DanFunD (Danish Study of Functional Disorders), som er Verdens største befolkningsundersøgelse med fokus på funktionelle lidelser.

Betina er kandidat i humanbiologi og ph.d. i epidemiologi, begge Københavns Universitet.

Sekretær: Elisabeth Dahl Nielsen telefon 38 63 32 62, e-mail elisabeth.dahl.nielsen@regionh.dk

Publikationer:

Redaktør