Benedikte von Osmanski

Benedikte er uddannet læge fra Københavns Universitet i sommeren 2020 og er nu ansat som forskningsassistent ved Copenhagen Phase IV Unit på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, hvor hun skal bidrage til udførelsen af enhedens forskningsprojekter.

Benedikte har et bredt interessefelt, men interesserer sig særligt for lægemiddelsikkerhed. Efter at have været ansat som studentermedhjælper i 2½ år ved bivirkningsmanagerfunktionen på Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, har Benedikte viden og kompetencer indenfor medicinrelaterede bivirkninger og lægemiddelovervågning. Hendes kandidatspeciale blev ligeledes udarbejdet ved Klinisk Farmakologisk Afdeling og omhandlede hjerneblødninger relateret til blodfortyndende behandling med det formål at undersøge, hvordan forekomsten af denne bivirkning afspejles i spontane bivirkningsindberetninger modtaget af Lægemiddelstyrelsen. 

Redaktør