Anne Marie Lyngsø

Sektion for Tværsektoriel Forskning
Projektleder, Seniorforsker, ph.d.


Ansvars-/forskningsområder:

Anne Marie Lyngsø er ansat som projektleder og seniorforsker. Hun er kandidat i sociologi fra Ålborg Universitet i 2007 og ph.d. fra Afdeling for Sundhedstjenesteforskning på Københavns Universitet. Afhandlingen blev forsvaret i 2016 og omhandlede hvilke organisatoriske faktorer, der er afgørende for at sikre integrerede patientforløb på tværs af sektorer. Anne Marie er desuden eksamineret projektleder og proceskonsulent.

I Sektion for Tværsektoriel Forskning er Anne Marie ansat som projektleder på et tværsektorielt forskningsprojekt under den aktuelle sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. Projektet har fokus på opsporing og behandling af somatisk sygdom hos mennesker med svær psykisk sygdom. Anne Marie bidrager derudover med sparring og vejledning på tværsektorielle forskningsprojekter relateret til Tværspuljen.

Omdrejningspunktet for Anne Maries forskning er det tværsektorielle felt og hvordan vi sikrer sammenhængende patientforløb for patienter med kronisk sygdom. Anne Marie har en særlig interesse for involvering af almen praksis i forskningsprojekter og for tidlig opsporing og reduktion i ulighed i sundhed og behandling.

Anne Marie har tidligere været ansat på DSI Institut for Sundhedsvæsen, ved Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse, Afdeling for Sammenhængende Patientforløb og Forskningsenheden for Kroniske Sygdomme. Fælles for de projekter, som Anne Marie har været involveret i eller ledet er, at der har været tale om praksisnær interventionsforskning, der har gået på tværs af sektorer og haft fokus på patienter med kronisk sygdom.  

 

Udvalgte publikationer:

Ph.d.-afhandling: Integrated care for the COPD patient. From early detection to the identification and assessment of organisational elements important to integrated care. Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen 2016.

 

Lyngsø AM, Godtfredsen NS and Frølich A 2016 Interorganisational Integration: Healthcare Professionals' Perspectives on Barriers and Facilitators within the Danish Healthcare System. International Journal of Integrated Care, 16(1): 4, pp. 1-10.

 

Lyngsø AM, Godtfredsen NS, Høst D, Frølich A. Instruments to assess integrated care: a systematic review. International Journal of Integrated care. 2014 Sep 25;14:e027

 

Lyngsø AM, Gottlieb V, Backer V, Nybo B, Østergaard MS, Jørgensen HL, Frølich A. Early detection of COPD in primary care: the Copenhagen COPD screening project. COPD. 2013 Apr;10(2):208-15

 

Lyngsø AM, Backer V, Gottlieb V, Nybo B, Ostergaard MS, Frølich A. Early detection of COPD in primary care – the Copenhagen COPD Screening Project. BMC Public Health. 2010 Sep 1;10:524

 

 

Redaktør