Anne Kristine Aarestrup

Sektion for Tværsektoriel Sundhedstjenesteforskning
Projektleder, Seniorforsker, ph.d.


Ansvars-/forskningsområder:

Anne Kristine Aarestrup er ansat som projektleder og seniorforsker. Hun er kandidat i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet i 2007 og ph.d. fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Afhandlingen blev forsvaret i 2014 og omhandlede erfaringer med implementering samt effekten af en skolebaseret multikomponent intervention med det formål at bedre børn og unges sundhed. Anne Kristine er desuden certificeret projektleder.

I Sektion for Tværsektoriel Sundhedstjenesteforskning er Anne Kristine ansat som projektleder på et tværsektorielt forskningsprojekt under den aktuelle sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. Projektet har til formål at udvikle og afprøve en tværfaglig og tværsektoriel indsats målrettet gravide med psykosocial sårbarhed. Anne Kristine bidrager derudover med sparring og vejledning på tværsektorielle forskningsprojekter relateret til Tværspuljen.

Anne Kristines forskning retter sig primært mod tidlige, flerstrengede og tværsektorielle indsatser med det mål at skabe bedre forløb for sårbare grupper og reducere ulighed i sundhed. Anne Kristine har en særlig interesse i forskning omhandlende børns sundhed og psykisk sundhed.    

Anne Kristine har tidligere været ansat på Statens Institut for Folkesundhed, hvor hun bl.a. arbejdede med implementering og evaluering af interventionsprojekter og kombinationen af kvalitative og kvantitative metoder i forskningen. Anne Kristine har endvidere været ansat i Folkesundhed København, Københavns kommune som forskningskonsulent med fokus på området psykisk sundhed.

Udvalgte publikationer:

Redaktør