​​

Anne Holm Jørring

Sektion for Tværsektoriel Forskning

Evalueringskonsulent


Anne beskæftiger sig med evaluering af en række pilotprojekter i initiativet Erhvervsfyrtårn Life Science - Sund vægt. I evalueringerne har vi især fokus på at vurdere, hvordan samarbejdet mellem offentlige og private aktører i pilotprojekterne fungerer. 

Annes primære arbejdsområde består i at udvikle og gennemføre evalueringer af en række pilotprojekter i initiativet Erhvervsfyrtårn Life Science - sund vægt. I evalueringsarbejdet har hun fokus på, hvordan pilotprojekterne initieres og implementeres, herunder hvordan samarbejdet mellem projekternes offentlige og private partnere forløber, og hvilken læring, der opnås undervejs i projekterne.

Anne er uddannet sociolog fra Københavns Universitet og har gennem en årrække arbejdet med kvalitetsudvikling af uddannelsessektoren gennem evalueringer, undersøgelser og analyser dels på Københavns Universitet og senest hos Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). 

Redaktør