Anne Helms Andreasen


Ansvars-/ Forskningsområder:

Anne har en kandidatgrad i matematisk statistik fra Aarhus Universitet. Anne har arbejdet som statistiker på forskningsprojekter i mere end 25 år og har stor erfaring indenfor statistisk analyse, epidemiologi og oparbejdning af data til analyser. Har arbejdet med analyser af data fra tværsnitsstudier, randomiserede kliniske forsøg, kohortestudier, surveys samt registerdata indenfor mange forskellige forskningsområder, de senere år primært sundhedsfremme. I sit nuværende arbejde benytter Anne sine kompetencer til at udføre statistiske analyser for projekter på CKFF og til at vejlede kolleger internt på CKFF.

Udvalgte publikationer:


Redaktør