Anne Ahrendt Bjerregaard

 

Anne Ahrendt Bjerregaard er postdoc i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse i Sektion for Epidemiologi. Anne har en kandidat i Human Ernæring fra KU, og en ph.d. i Folkesundhed og Epidemiologi fra Københavns Universitet.

Anne startede sin forskningskarriere med fokus på udvikling og validering af frekvens-spørgeskemaer (FFQ) samt sikring af data af høj kvalitet ved indsamling af oplysninger om kost- og motionsvaner blandt danske teenagere. Hun har således bidraget til vigtige dataindsamlinger i den danske fødselskohorte Bedre Sundhed i Generationer. Anne har derudover arbejdet med forskning vedrørende kostindtag under graviditeten og sammenhænge med barnets helbred herunder vækst og metaboliske komplikationer. Derudover er hendes fokus at undersøge sammenhænge mellem kost- og livstilsfaktorer i barndommen fx indtag af sukkersødede drikke i barndommen og sammenhæng med senere overvægt. Anne har ligeledes erfaring med forskellige kostmønstre og kostindekser (fx Healthy Eating Index) og udviklingen af kost- og motionsvaner i teenage- og ungdomsårene.

Som postdoc skal Anne anvende data fra kohorteundersøgelsen DanFunD (Danish Study of Functional Disorders) – en dansk befolkningsundersøgelse om funktionelle lidelser. Hun skal blandt andet forske i potentielle forskelle i uddannelse, job, fysisk helbred og metaboliske profiler mellem personer med og uden multipel kemikalieoverfølsomhed.

Redaktør