​​​​

Anna Kirstine Kjær Larsen

Sektion for Tværsektoriel Forskning

​Evalueringskonsulent


Anna beskæftiger sig med den tværgående evaluering af pilotprojekterne under Erhvervsfyrtårn Life Science samt en række OPI-projekter. Annas primære interesseområde er dermed evaluering af innovation i offentlig-private samarbejder med fokus på, hvordan pilotprojekterne initieres og implementeres - herunder samarbejdet mellem projekternes offentlige og private partnere, og den læring, som disse processer kan afføde.

Læs mere om sektionens forskningsområder og projekterr her.

Annas erfaringer spænder over brugerinvolvering i projektudvikling, social adfærdsdesign og evaluering af forandringer på organisatorisk plan. Værktøjskassen er altid under udvikling, men rummer bl.a. klassiske kvantitative og kvalitative dataindsamlingsmetoder samt metoder til at involvere brugere i alt fra idéudvikling til analytisk arbejde og formidling. Dermed har hun også erfaring med en bred vifte af analysetilgange.

​Anna er uddannet sociolog fra Københavns Universitet og har en specialisering i 'Advanced Knowledge, Organization and Politics'. Hun har tidligere arbejdet med mental sundhed, seksuel sundhed samt et mere inkluderende arbejdsliv for mennesker med psykiske handicap.

 Redaktør