Ann-Katrine Myrup Andersen

Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse
Projektmedarbejder, sociolog

Ann-Katrine Myrup Andersen er sociolog fra Københavns Universitet og projektmedarbejder i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse. Hun er tilknyttet Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium, hvor hun primært er med i projektet Rådgivnings- og implementeringsmateriale til systematisk opsporing af borgere med alkoholproblemer. Ann-Katrine har flere års erfaring med både kvalitative og kvantitative bruger- og patientundersøgelser, frivillighed og eventkoordinering samt processtyring fra bl.a. Kræftens Bekæmpelse og Bloddonorerne i Danmark. Hendes primære fokus og interesseområde indenfor sundhed og forebyggelse er at skabe viden og forandring samt tilpassede løsninger i tæt dialog og samarbejde med dem, det handler om.

Redaktør