Anja Lykke Madsen

Sektion for Epidemiologi
Forskningskoordinator

Billede af Anja Lykke Madsen

Anja Lykke Madsen er forskningskoordinator i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse i Sektion for Epidemiologi. Hun er uddannet klinisk diætist (1999), kandidat (2005) og ph.d. (2011) i Human Ernæring fra Københavns Universitet.

Anja har siden 2006 arbejdet med dataindsamling, datamanagement og forskningsadministration ved flere store danske befolkningsundersøgelser. Herigennem har hun opbygget stærke kompetencer indenfor mange facetter af epidemiologisk forskning og behandling af big data. Anja har erfaring med SAS og REDCap på superbrugerniveau. 

Anja kan vejlede om adgang til og brug af sektionens data, herunder om registreing af projekter i Privacy, Datatilsynet, Danmarks Statistik, Sundhedsdatastyrelsen og Videnskabsetisk komite. Endvidere kan hun også bistå med rådgivning ved udarbejdelse af databehandleraftaler, samarbejdsaftaler og ved fondsansøgninger.     

Redaktør