Allan Linneberg

​Centerchef, overlæge, professor, ph.d.

Ansvars-/ Forskningsområder:

Mere end 20 års erfaring med forskning inden for befolkningsbaseret og klinisk epidemiologi. Særlige interesser omfatter brug af biomarkører i den årsagssøgende epidemiologi, monitorering af sundhed og sygelighed med befolkningsundersøgelser, genetisk epidemiologi, registerforskning og farmako-epidemiologi. Har forsket i forekomst, risikofaktorer og forebyggelse af kroniske sygdomme, især hjertekarsygdomme, diabetes, allergiske og autoimmune sygdomme. Fra 2014 klinisk professor på Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet med særligt fokus på implementering af epidemiologiske metoder i forskningen på de kliniske afdelinger. Aktuelle tillidsposter: Næstformand i Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd (2017+), medlem af bedømmelsesudvalget for Region Hovedstadens Forskningsfond (2016+), medlem af Hjerteforeningens forskningsudvalg (2018+), medlem af bestyrelsen for Det Medicinske Selskab i København (2018+). Modtager af Schering-Plough Forskningsprisen (2000) og Grete Stampe's Forskningslegat (2013) som anerkendelse af forskning i allergiske sygdomme. 

Udvalgte publikationer:


 

Redaktør