Formål

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) er et forskningscenter under Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Vores formål er at udføre forskning i sygdomsårsager og forekomst af sygdom, optimering af behandling, effekter af interventioner/behandlinger samt modeller for implementering. Vi bidrager til uddannelse og yder forskningsbaseret rådgivning af region og kommuner inden for vores forskningsområder. Vi formidler forskningsbaseret viden og ønsker at præge debatten nationalt og internationalt

Redaktør