Formål

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) er et nydannet forskningscenter under Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Centeret er dannet af en fusion mellem Afdeling for Klinisk Epidemiologi og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed.

Vores formål er at udføre forskning i sygdomsårsager og forekomst af sygdom, optimering af behandling, effekter af interventioner/behandlinger samt modeller for implementering. Vi bidrager til uddannelse og yder forskningsbaseret rådgivning af region og kommuner inden for vores forskningsområder. Vi formidler forskningsbaseret viden og ønsker at præge debatten nationalt og internationalt

Redaktør