​​​​​​​​​

SundGraviditet - et digitalt forløb for overvægtige gravide

En sund vægtøgning i graviditeten kan have stor betydning for moderens og barnets sundhed. Gravide med overvægt er i øget risiko for komplikationer under graviditeten og fødslen, og en reduceret vægtøgning under graviditeten kan mindske risikoen. På længere sigt kan en sund vægtøgning i graviditeten også medvirke til at reducere udviklingen af overvægt hos børnene.

Forskning har vist, at motion og kostrådgivning under graviditeten kan medvirke til at begrænse overvægtige gravides vægtøgning.

I projektet blev gravide med BMI på 27 eller derover tilbudt et digitalt forløb med målrettet tekst- og videoinformation samt virtuel træning to gange ugentligt.

Formål

Projektets formål var at afprøve en applikation indeholdende information målrettet gravide med BMI på 27 eller derover. Informationen havde til formål at øge den gravides fysiske aktivitets niveau samt guide til en vægtøgning jf. anbefalingerne.

​Metode

Med afsæt i den etablerede digitale platform Emento blev det eksisterende svangretilbud suppleret med et  tilbud indeholdende målrettet information om graviditet og overvægt, herunder anbefalinger og handlemuligheder.

De gravide linkede via Emento appen til virtuel træning to gange ugentligt og havde ligeledes adgang til kortere film med fokus på kost, strategier til følelsesmæssig regulering, og aktiviteter, der fremmer tilknytningen til barnet i maven.

​Projektejer 

Center for Klinisk Forskning og forebyggelse

Kontaktperson: Projektleder Lotte Broberg (jordemoder og postdoc): lotte.broberg.01@regionh.dk

Partnere

Emento: Digital udvikler inden for sundhedsteknologi, læs mere: https://www.emento.dk/team
Kontaktperson: Kunde- og leverancechef Trine Hynkemejer: trine@emento.dk
Raketfilm: Udvikler af vejledningsvideoer, læs mere: https://raketfilm.dk/​
Kontaktperson: P​artner og antropolog Jens Østergaard : jens@raketfilm.dk
Nordsjællands Hospital​/Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling: 
https://www.nordsjaellandshospital.dk/afdelinger-og-klinikker/gynaekologisk-obstetrisk-afdeling/Sider/default.aspx
Faglig medudvikler og rekruttering af gravide til testforløb
Kontaktperson: Jordemoder Jane Bendix, jane.bendix@regionh.dk

Resultater​

På baggrund af interviews, observationer og workshops, har parterne udviklet et digitalt forløb for gravide med overvægt. Vi har efterfølgende pilottestet det digitale forløb blandt 103 gravide kvinder på Nordsjællands Hospital. De inkluderede gravide fik via Emento appen adgang til film med fokus på kost, søvn, motion og strategier til følelsesmæssig regulering, samt virtuel træning to gange ugentligt.

Interessen for appen var stor blandt de gravide, og de fremhævede, at appen skabte en øget følelse af tryghed. Fagligheden og troværdigheden af informationen i appen blev fremhævet, som noget kvinderne fandt væsentlig for følelsen af tryghed i deres graviditetsforløb. Det samme gjorde muligheden for at kunne stille spørgsmål via en chat funktion. De gravide beskrev også barrierer for brug af appen og fremhævende i den forbindelse, at mere fleksible træningstider kan være med til at øge deres brug af den virtuelle træning. De gravides brug af appen faldt i slutningen af graviditeten, og vores data tyder på, at forløbet skal integreres i kvindernes forløb, så jordemødre og læger anvender appen aktivt som en del af svangreomsorgen. Det er alle væsentlige indsigter, som vi kan anvende i videreudviklingen af interventionen. Projektet fortsætter i et ph.d.-projekt, hvor interventionen skal undersøges i et større studie på tværs af Region Hovedstaden og Region Sjælland. ​​​


Redaktør