​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tværgående evaluering af projekterne

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) har varetaget den tværgående evaluering af projekterne under Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt 2022-2023. Evalueringen havde til formål at dokumentere de igangværende projekters samarbejde og læring samt at give input til fremtidige offentlige-private innovationsprojekter (OPI).​

​I august 2023 har Danish Life Science Cluster offentliggjort en evalueringsrapport, som er udarbejdet af evalueringsteamet på CKFF. Rapporten præsenterer den tværgående procesevaluering af fem projekter under Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt 2022-2023. Evalueringen havde til formål at følge og dokumentere projekterne i deres forløb samt løbende at skabe og udbrede læring og erfaringer fra projekterne, der kan spille ind i Erhvervsfyrtårn Life Science frem til 2030.

Evalueringen omhandler ikke effekt eller resultaterne af de innovative løsninger, projekterne har udviklet, men beskriver derimod samarbejdsprocessen i projektgrupperne bestående af både offentlige og private parter, samt hvilke forudsætninger der skal være til stede for at sikre et godt tværsektorielt samarbejde. Rapporten dokumenterer desuden en række udbytter, der kan opnås i OPI'er, når forudsætningerne for et godt samarbejde er til stede.

Læs CKFF's rapport baseret på den tværgåen​​de evaluering. 

(I menuen til højre på denne side ses også link til en web-tilgængelig version af rapporten).

 

Anbefalinger baseret på evalueringen

På baggrund af evalueringen har CKFF udarbejdet tre anbefalinger til Erhvervsfyrtårn Life Science fremadrettet og tre anbefalinger til det gode OPI-samarbejde.

 

Anbefalinger til Erhvervsfyrtårn Life Science fremadrettet

 • Kortlæg problemet, behov, nøgleaktører og eksisterende løsninger
 • Tænk implementering ind i organisering og finansiering af projektet
 • Giv SMV'er adgang til løbende refusion

 

Anbefalinger til det gode OPI-samarbejde

 • Investér tid og ressourcer til at undersøge behovet for indsatsen i den indledende fase
  • Inddrag brugerne tidligt i processen
  • Inddrag lokale tovholdere i udviklingsprocessen
  • Beskriv hvordan indsatsen opfylder brugernes behov
 • Sørg for både tidlig og løbende forventningsafstemning
  • Etablér en fast og hyppig mødestruktur – og hold fysiske møder udover eventuelle onlinemøder
 • Italesæt forskellige opfattelser af projektet og sæt realistiske mål

Læs mere om CKFF's anbefalinger i rapporten på s. 36-38. ​


Tre evalueringslag i Erhvervsfyrtårn Life Science 2022-23

Se forklarende tekst i teksten under figuren​​​

​​​​Figur 1 viser de forskellige evalueringsniveauer, der foregik parallelt i 2022-2023, herunder Center for Klinisk Forskning og Forebyggelses tværgående evaluering.
Udover CKFF's tværgående evaluering af projekterne foretog Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet (KU) under samme periode en evaluering af partnerskabsmodellen i Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt. KU's evaluering er blevet publiceret i et white paper, hvori de samler 10 anbefalinger, som skal danne præcedens for, hvordan man former gode offentlig-private partnerskaber til løsning af komplekse udfordringer.

Læs KU's white paper.

Derudover er CKFF i gang med at udarbejde en fælles videnskabelig publikation i samarbejde med KU. Mere information følger.

Projekterne i Erhvervsfyrtårnet stod selv for at evaluere på resultater og effekter.

Læs mere om resultaterne fra de fra fire projekter, som CKFF har været partner i.

 

Vil I vide mere

Kontakt gerne:
Evalueringskonsulent, Cand.scient.soc. Anna Kjær Larsen
E-mail: anna.kirstine.kjaer.larsen@regionh.dk

Evalueringskonsulent, Cand.scient.anth. Fiona Mossman
E-mail: fiona.haustedt.mossman@regionh.dk

Sektionschef, Sektion for Tværsektoriel Forskning Michaela Louise Schiøtz
E-mail: michaela.louise.schioetz@regionh.dk

 

Læs mere om de enkelte projekter

Læs artiklen "Fokus på løbende læring i evalueringen af Erhvervsfyrtårnets Sund Vægt-projekter".

Læs artiklen "Effektive samarbejdsprocesser er nøglen til succes i offentlig-private partnerskaber".​


Redaktør