Anbefalinger til samarbejde i OPI-projekter - Workshop 1

​Den 3/10 2022 blev den første ud af tre workshops i forbindelse med den tværgående evaluering af pilotprojekterne afholdt. Under workshoppen indgik deltagerne i gruppedrøftelser, hvor de formulerede anbefalinger til andre, der skal i gang med OPI-samarbejder. Disse er formuleret i fire tværgående anbefalinger til opstartsperioden af OPI-samarbejder. 

Anbefalingerne lyder: 

Lav en fælles kernefortælling

Skriv i fællesskab en kernefortælling for projektet, og forventningsafstem på den måde jeres ambitioner og motivationer for at indgå i samarbejdet. Det tager tid, men på den lange bane er det godt givet ud – bl.a. fordi det giver jer en forståelse for hinandens forskellige tilgange og faglige kompetencer.

 

Genbesøg løbende jeres fælles mål

Alle projekterne balancerer mellem fælles projektmål og individuelle succeskriterier samt motivationsfaktorer for at deltage i samarbejdet. Det er en god idé løbende at vende tilbage til jeres fælles mål, nedbryde dem og konkretisere dem på ny for at sikre, at alle kan stå inde for projektets udvikling og er motiveret for at fortsætte samarbejdet.
 

Husk at formidle læring internt

Kommunikér og del viden internt, fx med jeres organisationer, samarbejdspartnere, eller andre der har indflydelse på jeres deltagelse i samarbejdet. Hold dem underrettet om nye aftaler og ny læring i forbindelse med projektet, så alle relevante aktører er ajour og kan få gavn af samt bakke op om processen.
 

Få en fast møderække på plads hurtigst muligt

Faste statusmøder på tværs af offentlige og private projektparter er afgørende for at sikre en god fremdrift i projektet, og det kan være en fordel at prioritere fysiske møder under opstartsperioden. I kan evt. skiftes til at være værter, så I får mulighed for at besøge hinanden.


Næste workshop vil blive afholdt i januar 2023. Mere information følger. 


Redaktør