​​​​​​​​

Erhvervsfyrtårn Life Science "Sund Vægt"

​Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) er partner i Erhvervsfyrtårn Hovedstaden Life Science

I Erhvervsfyrtårn Hovedstaden er en lang række offentlige og private aktører i Region Hovedstaden gået sammen om at udvikle nye løsninger gennem innovative partnerskaber mellem bl.a. region, kommuner, pensionsselskaber, vidensinstitutioner og små- og mellemstore virksomheder fra 2022-2030.

CKFF har valgt at træde ind som partner og vidensinstitution, der kan bygge bro mellem forskning, klinik og private virksomheder,  CKFFs viden og kompetencer skal medvirke til at udvikle nye teknologier og nye metoder.

Første tema og  indsats i 2022-2023 er "Sund Vægt'. Her rettes fokus på udvikling af nye sundhedsløsninger inden for life science og velfærdsteknologi, som kan forebygge, opspore og behandle svær overvægt.

Sund vægt er valgt, fordi svær overvægt er en af de betydeligste risikofaktorer for udvikling af kroniske sygdomme, dårlig trivsel og nedsat livskvalitet, som er markante faktorer for social ulighed og har store omkostninger for samfundet i Danmark og globalt.

Læs mere: Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt

Pilotprojekter i 2022-23

CKFF medvirker i fire pilotprojekter, som omfatter en række andre partnere fra forsknings- og vidensinstitutioner, små virksomheder med ekspertise i sundhedsteknologier og formidling samt større virksomheder, der stiller knowhow og medarbejdere til rådighed for at udvikle og afprøve forskellige indsatser og metoder. CKFF vil gerne medvirke til at styrke borgernes sundhed og vise, hvordan centerets forskning og vidensproduktion kan anvendes i innovation, der både styrker kvalitet og bidrager til, at danske virksomheder bliver endnu dygtigere til at samarbejde med sundhedssektoren – både i Danmark og internationalt.

De fire pilotprojekter, som centret aktuelt er med som projektejer eller partnere i, er:

CKFF skal desuden varetage ansvaret for evaluering og dokumentation af de kommende pilotprojekter i samarbejde med Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

Centret spiller også en aktiv rolle i at udvikle og beslutte kommende temaer og indsatser i Erhvervsfyrtårn Life Science og er bl.a. repræsenteret i styregruppen ved centerchef Peter Bentsen og i advisory board ved centerchef Allan Linneberg.

Pilotprojekterne og evalueringsopgaven finansieres delvis af midler fra regeringen og  EU's Regionalfonde, der dækker op til 85 % af lønudgifterne hos de deltagende partnere.​

       

Kontaktperson

Centerchef Peter Bentsen, peter.bentsen@regionh.dkRedaktør