​​​​​​​​​

Erhvervsfyrtårn Life Science "Sund Vægt"

​Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) er videnspartner i Erhvervsfyrtårn Hovedstaden Life Science

Erhvervsfyrtårn Hovedstaden er en lang række offentlige og private aktører i Region Hovedstaden, som er gået sammen om at udvikle nye løsninger gennem innovative partnerskaber mellem bl.a. region, kommuner, pensionsselskaber, vidensinstitutioner og små og mellemstore virksomheder fra 2022-2030.

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse har valgt at træde ind som partner som vidensinstitution, der kan bygge bro mellem forskning, klinik og private virksomheder, som kan medvirke til at udvikle teknologier og metoder med hjælp fra centrets viden og kompetencer. Derfor har vi 2022-23 været aktiv partner i fire OPI-pilotprojekter og gennemført en samlet tværgående evaluering for Danish Life Science Cluster og Erhvervsfyrtårnet.

Centret spiller også en aktiv rolle i at udvikle og beslutte kommende indsatser i Erhvervsfyrtårn Life Science og er repræsenteret i styregruppen ved centerchef Peter Bentsen og et nedsat advisory board ved centerchef Allan Linneberg.

Erhvervsfyrtårn Life Science “Sund Vægt"
Erhvervsfyrtårn Life Science's første indsats i perioden 2022-2023 var “Sund Vægt". Projektets fokus var rettet mod udvikling af nye sundhedsløsninger indenfor life science og velfærdsteknologi, som skal forebygge, opspore og behandle svær overvægt.

Som partner og vidensinstitution bidrog CKFF i projektets formål om at bygge bro mellem forskning, klinik og private virksomheder, som kunne medvirke til at udvikle teknologier og metoder med hjælp fra centrets viden og kompetencer.

Det overordnede fokus “Sund vægt" blev valgt som pilotprojekt i perioden 2022-2023 grundet den betydelige rolle af svær overvægt i udviklingen af kroniske sygdomme, dårlig trivsel og livskvalitet. Disse er alle markante faktorer for social ulighed og har store omkostninger for samfundet i Danmark og globalt.

Læs mere: Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt

Pilotprojekter i 2022-23

I perioden 2022-2023 medvirkede CKFF i de fire pilotprojekter under indsatsen "Sund Vægt", der omfattede en række andre partnere både fra forsknings- og vidensinstitutioner, små virksomheder med ekspertise i sundhedsteknologier og -formidling og større virksomheder. Disse partnere bidrog med knowhow og medarbejdere til rådighed for at teste forskellige indsatser og metoder.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige projekters status samt opnåede resultater fra pilotperioden: 


CKFF varetog derudover en tværgående evaluering og dokumentation af pilotprojekterne. Du kan læse evalueringsrapporten og de aktiviteter, som er gennemført af evalueringsteamet på dette link:​

Danish Life Science Cluster vil senere i efteråret lanceret en online guide til nye OPI-projekter i Erhvervsfyrtårn Life Science. Evalueringsteamet har udarbejdet indholdet til dette website i samarbejde med Kompas Kommunikation.


Pilotprojekterne og evalueringsopgaven blev finansieret delvis af midler fra regeringen og  EU's Regionalfonde, der dækkede op til 85 % af lønudgifterne hos de deltagende partnere.​


       

Kontaktperson

Centerchef Peter Bentsen, peter.bentsen@regionh.dkRedaktør