​​​

Sundhed og trivsel på arbejdspladser

Projektet bygger på eksisterende evidens om, hvad der kan påvirke sundhedsvaner, og hvilke arbejdsopgaver der har betydning for vægt. Arbejdspladsen er en oplagt arena for forebyggelse og sundhedsfremme, hvor der både kan arbejdes med sunde rammer, med fællesskaber og trivsel samt gives professionel støtte til en sundere livsstil til den enkelte medarbejder.

Indsatsen i projektet vil bygge på en stærk ledelsesforankring, og der skal være medejerskab og indflydelse blandt medarbejderne. Indsatsen udvikles, så den er helhedsorienteret og ikke kun vægttabsorienteret. Vi ved, at der opnås bedst effekt, hvis omgivelserne understøtter det sunde valg, således at dette bliver det lette valg.

Formål

Udvikle og afprøve arbejdspladsinterventioner til at øge sundhed og trivsel i samskabelse med ledere og medarbejdere på udvalgte arbejdspladser.

Metode

I to partnerskabsvirksomheder, service og facilitetsvirksomheden ISS og pensionsselskabet Velliv, skal ledere og medarbejdere i fællesskab udvikle sundere rammer, der imødekommer medarbejderes ønsker og behov for at skabe bedre sundhed, trivsel og arbejdsliv med varig effekt. Der er tale om et feasiblity studie til nyudvikling af et koncept til store arbejdspladser, hvor ISS og Velliv fungerer som "udviklingslaboratorium".

Indsatserne vil være helhedsorienterede (dvs. have fokus på mere end bare kost og bevægelse) og vil blive udviklet i samskabelse med de ansatte for at sikre bæredygtighed, efter projektet er afsluttet. Det forventes, at projektet vil kunne:

  • øge sundheden og trivslen på arbejdspladsen
  • øge tiltrækningen og fastholdelse af medarbejdere
  • styrke virksomhedens indsigt i, hvordan arbejdets organisering kan skabe sundere og mere bæredygtige arbejdsfunktioner
  • reducere sygefravær

For medarbejderne vil færre sygedage, bedre trivsel og sundhedsvaner give en øget livskvalitet og en øget arbejdsmotivation.

Projektejer: Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
Kontaktperson: Sektionschef, professor, ph.d. Ulla Toft (ulla.toft@regionh.dk)
Faglig projektleder: Forsker, ph.d. Nina Kamstrup-Larsen (nina.katrine.kampstrup-larsen@regionh.dk​)

Partnere

Projektet er et samarbejde mellem Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ved Bispebjerg Frederiksberg Hospital og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Udvikling af de lokale arbejdspladsinterventioner sker i tæt samarbejde med ISS Danmark og pensionsselskabet Velliv på udvalgte arbejdspladser.

Status

Projektet er skudt i gang med en række spændende virksomhedsbesøg hos både Velliv og ISS. Resten af året vil blive brugt på afdækning af udviklingspunkter på arbejdspladserne. I starten af det nye år afholdes workshops til samskabelse af sundheds- og trivselskoncepter.

Tidshorisont

Projektet har indledningsvist fire faser (opstart, problemafdækning, indsatsudvikling, afprøvning), som løber fra foråret 2022 til sommeren 2023.

 

Redaktør