​​​

Sundhed og trivsel på arbejdspladser

​Projektet bygger på eksisterende evidens om, hvad der kan påvirke sundhedsvaner, og hvilke arbejdsopgaver der har betydning for vægt. Arbejdspladsen er en oplagt arena for forebyggelse og sundhedsfremme, hvor der både kan arbejdes med sunde rammer, med fællesskaber og trivsel samt gives professionel støtte til en sundere livsstil til den enkelte medarbejder.

Indsatsen i projektet vil bygge på en stærk ledelsesforankring, og der skal være medejerskab og indflydelse blandt medarbejderne. Indsatsen bør være helhedsorienterede, og ikke kun vægttabsorienterede. Ud over individrettede tilbud af en vis intensitet og varighed opnås bedst effekt, hvis omgivelserne understøtter det sunde valg, således at dette bliver det lette valg.

Formål

Udvikle og afprøve arbejdspladsinterventioner til at øge sundhed og trivsel i samskabelse med ledere og medarbejdere på udvalgte arbejdssteder.

Metode

I to partnerskabsvirksomheder, Service og facilitetsvirksomhed ISS og pensionsselskabet Velliv, skal ledere og medarbejdere i fællesskab udvikle sundere rammer, der imødekommer medarbejderes ønsker og behov for at skabe bedre sundhed, trivsel og arbejdsliv med varig effekt. Der er tale om et feasiblity studie til nyudvikling af et koncept til store arbejdspladser, hvor ISS og Velliv fungerer som "udviklingslaboratorium".

Indsatserne vil være helhedsorienterede (dvs. have fokus på mere end bare kost og bevægelse) og vil blive udviklet i samskabelse med de ansatte for at sikre bæredygtighed. Det forventes, at projektet vil kunne sikre fastholdelse af medarbejdere samt bedre tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft som en sundhedsansvarlig arbejdsplads, styrke virksomhedens indsigt i, hvad der kan skabe sundere og mere bæredygtige arbejdsfunktioner og dermed bevirke øget produktivitet, give et lavere sygefravær og skabe en mere attraktiv arbejdsplads. For medarbejderne vil færre sygedage og bedre sundhedsvaner give en øget livskvalitet og en øget arbejdsmotivation.

Projektejer: Center for Klinisk Forskning og forebyggelse
Kontaktperson: Sektionschef, professor, ph.d. Ulla Toft (ulla.toft@regionh.dk)
Faglig projektleder: Forsker, ph.d. Nina Kamstrup-Larsen

Partnere

Projektet er et samarbejde mellem Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) ved Bispebjerg Frederiksberg Hospital, ISS med knap 7000 ansatte i Danmark og Velliv med knap 700 ansatte.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø indgår også som projektpartner.

Status

Afventer indgåelse af aftaler på lokale arbejdssteder, hvor ledere og medarbejdere involveres.

Tidshorisont

Projektet har indledningsvist fire faser (udvikling, intervention, brugertest, feasibility studie), som skal forløbe i 2023.


Redaktør