​​​​

Sundhed og trivsel på store arbejdspladser

Projektet er forløbet fra maj 2022 til august 2023 og byggede på eksisterende evidens om, hvad der kan påvirke sundhedsvaner, og hvilke arbejdsopgaver der har betydning for vægt. Arbejdspladsen er en oplagt arena for forebyggelse og sundhedsfremme, hvor der både kan arbejdes med sunde rammer, med fællesskaber og trivsel samt gives professionel støtte til en sundere livsstil til den enkelte medarbejder.

​Formål

Formålet med projektet var at udvikle og afprøve arbejdspladsinterventioner til at øge sundhed og trivsel i samskabelse med ledere og medarbejdere på udvalgte arbejdspladser.

Metode

I to partnerskabsvirksomheder, service og facilitetsvirksomheden ISS og pensionsselskabet Velliv, har ledere og medarbejdere i fællesskab arbejdet med hvordan de kunne udvikle sundere rammer, der imødekommer medarbejderes ønsker og behov for at skabe bedre sundhed, trivsel og arbejdsliv med varig effekt. Der er tale om et feasiblity studie til nyudvikling af et koncept til store arbejdspladser, hvor ISS og Velliv fungerer som "udviklingslaboratorium".

Fokus i projektet har været at skabe helhedsorienterede indsatser (dvs. have fokus på mere end bare kost og bevægelse) i en samskabelsesproces med de ansatte for at sikre bæredygtighed, efter projektet er afsluttet. På langt sigt forventes, at projektets erfaringer vil kunne bidrage til at virksomhederne bliver endnu bedre til at arbejde med hvordan de kan:

  • øge sundheden og trivslen på arbejdspladsen
  • øge tiltrækningen og fastholdelse af medarbejdere
  • styrke virksomhedens indsigt i, hvordan arbejdets organisering kan skabe sundere og mere bæredygtige arbejdsfunktioner
  • reducere sygefravær

For medarbejderne vil færre sygedage, bedre trivsel og sundhedsvaner kunne give en øget livskvalitet og en øget arbejdsmotivation.

​Projektejer 

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse


Faglig projektleder 

Forsker, ph.d. Nina Kamstrup-Larsen (nina.katrine.kampstrup-larsen@regionh.dk​)

Partnere

Projektet har været et samarbejde mellem Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ved Bispebjerg Frederiksberg Hospital og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Udviklingen af de lokale arbejdspladsinterventioner er sket i tæt samarbejde med ISS Danmark og pensionsselskabet Velliv på udvalgte arbejdspladser og afdelinger.

Resultater

På baggrund af interviews, observationer, accelerometer målinger og workshops er der blevet udviklet og beskrevet et sundhedskoncept med fem delelementer til henholdsvis ISS og Velliv.

Flere af delelementerne fra sundhedskonceptet er testet af hos ISS og Velliv. Begge virksomheder vil arbejde med, hvordan den viden og metoder kan udbredes efter projektperioden.

CKFF har fået en vigtig indsigt i hvilke strukturer, begrænsninger og muligheder, der er for at udvikle sundhedsfremmende interventioner på arbejdspladser. Det vil blive indtænkt i kommende forskningsprojekter, som retter sig mod arbejdspladsbaserede sundhedsinterventioner og forebyggelse.

Ønskes mere information om projektet, kontakt projektleder Nina Kamstrup-Larsen (nina.katrine.kampstrup-larsen@regionh.dk)  

Redaktør