​​​

Sund start på livet / projekt E-Boost - et digitalt forløb for overvægtige gravide

En sund vægtøgning i graviditeten har stor betydning for moderens og barnets sundhed. Overvægtige gravide er i øget risiko for komplikationer under graviditeten og fødslen, og vi ved, at en reduceret vægtøgning under graviditeten kan mindske risikoen. På længere sigt kan en sund vægtøgning i graviditeten også medvirke til at reducere udviklingen af overvægt og diabetes hos de overvægtige mødres børn.

Forskning har vist, at motion og kostrådgivning under graviditeten kan medvirke til at begrænse overvægtige gravides vægtøgning. Samtidigt peger studier på, at styrket self-efficacy og støtte til at håndtere negative følelser kan være afgørende for at skabe gode og langsigtede resultater. 

Projektet vil udvikle en digital platform, som gravide kan tilgå gennem en app, hvor de får adgang til information og vejledning til, hvordan de gennem motion, kost og mental træning kan forebygge og reducere risiko for overvægt før, under og efter fødslen.

Formål

Projektets formål er at skabe et mere helhedsorienteret, individualiseret og fleksibelt forløb for overvægtige gravide med fokus på sundere vægtøgning og en øget mental trivsel. Sigtet er, at der skabes grobund for en vedvarende livsstilsændring til gavn for mor, barn og familien som helhed.

​Metode

Med afsæt i den etablerede digitale platform Emento integreres eksisterende svangretilbud og et tilbud indeholdende motion, kostrådgivning og mental støtte.

De gravide linker via Emento appen til virtuel træning to gange ugentligt og vil ligeledes have adgang til kortere film med fokus på kost, søvn, strategier til følelsesmæssig regulering, og aktiviteter, der fremmer tilknytningen til barnet i maven.

​Projektejer 

Center for Klinisk Forskning og forebyggelse

Kontaktperson: Projektleder Lotte Broberg (jordemoder og postdoc): lotte.broberg.01@regionh.dk

Partnere

Emento: Digital udvikler inden for sundhedsteknologi, læs mere: https://www.emento.dk/team
Kontaktperson: Kunde- og leverancechef Trine Hynkemejer: trine@emento.dk
Raketfilm: Udvikler af vejledningsvideoer, læs mere: https://raketfilm.dk/​
Kontaktperson: P​artner og antropolog Jens Østergaard : jens@raketfilm.dk
Nordsjællands Hospital​/Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling: 
https://www.nordsjaellandshospital.dk/afdelinger-og-klinikker/gynaekologisk-obstetrisk-afdeling/Sider/default.aspx
Faglig medudvikler og rekruttering af gravide til testforløb
Kontaktperson: Jordemoder Jane Bendix, jane.bendix@regionh.dk

Status

Projektet forløber fra juni 2022 til juni 2023.
Aktuelt er vi en udviklingsfase, hvor vi udvikler på indhold til den nye app og vejledningsvideoer. Det gør vi i tæt samarbejde med projektets partnere og jordemødre og gravide, som skal føde på Nordsjællands Hospital.​Redaktør