​​​​

SundGraviditet - et digitalt forløb for gravide med overvægt (projekt E-boost)

En sund vægtøgning i graviditeten har stor betydning for moderens og barnets sundhed. Overvægtige gravide er i øget risiko for komplikationer under graviditeten og fødslen, og vi ved, at en reduceret vægtøgning under graviditeten kan mindske risikoen. På længere sigt kan en sund vægtøgning i graviditeten også medvirke til at reducere udviklingen af overvægt hos de overvægtige mødres børn.

Forskning har vist, at motion og kostrådgivning under graviditeten kan medvirke til at begrænse overvægtige gravides vægtøgning.

I projektet tilbydes gravide med BMI på 27 eller derover et digitalt forløb med målrettet tekst- og videoinformation samt virtuel træning to gange ugentligt.

Formål

Projektets formål er at skabe et mere helhedsorienteret og fleksibelt forløb for gravide med overvægt med fokus på en sundere vægtøgning og en øget mental trivsel. Sigtet er, at der skabes grobund for en vedvarende livsstilsændring til gavn for mor, barn og familien som helhed.

​Metode

Med afsæt i den etablerede digitale platform Emento suppleres det eksisterende svangretilbud med et  tilbud indeholdende målrettet information om graviditet og overvægt, herunder anbefalinger og handlemuligheder.

De gravide linker via Emento appen til virtuel træning to gange ugentligt og vil ligeledes have adgang til kortere film med fokus på kost, strategier til følelsesmæssig regulering, og aktiviteter, der fremmer tilknytningen til barnet i maven.

​Projektejer 

Center for Klinisk Forskning og forebyggelse

Kontaktperson: Projektleder Lotte Broberg (jordemoder og postdoc): lotte.broberg.01@regionh.dk

Partnere


Emento: Digital udvikler inden for sundhedsteknologi, læs mere: https://www.emento.dk/team
Kontaktperson: Kunde- og leverancechef Trine Hynkemejer: trine@emento.dk
Raketfilm: Udvikler af vejledningsvideoer, læs mere: https://raketfilm.dk/​
Kontaktperson: P​artner og antropolog Jens Østergaard : jens@raketfilm.dk
Nordsjællands Hospital​/Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling: 
https://www.nordsjaellandshospital.dk/afdelinger-og-klinikker/gynaekologisk-obstetrisk-afdeling/Sider/default.aspx
Faglig medudvikler og rekruttering af gravide til testforløb
Kontaktperson: Jordemoder Jane Bendix, jane.bendix@regionh.dk

Status

Oktober 2022

Projektet forløber fra juni 2022 til juni 2023.

Raketfillm har i juni-september optaget ca. 30 korte film med gravide, fagpersonale ved Nordsjællands Hospital og andre relevante eksperter. De korte vejledningsfilm integreres i en digital forløbsguide udviklet af Emento og er målrettet den gravide.

I oktober starter rekrutteringen af gravide med BMI på og over 27; de gravide inviteres fra ca. 12. graviditetsuge til at deltage i projektet. 

Læs nyheden "Digital forløb for gravide med overvægt" her. ​Redaktør