​​

Sund bevægelse for sund vægt - udvikling af algoritme med datasensor til at motivere til øget motion

Bevægelse er helt afgørende for vores sundhed og har utallige positive helbredseffekter, fx kan fysisk aktivitet forbedre sukker- og fedtstofskiftet og derigennem fremme sund vægt og forebygge overvægtsrelaterede sygdomme som fx diabetes. Der er et stort behov for nye og effektive metoder til fremme af bevægelse og sund livsstil.

Perspektivet er, at de udviklede algoritmer implementeres i en app, som sammen med sensoren kan bruge det enkelte individs egne data til at understøtte brugeren imod at opnå sundere bevægelse, livsstil, sukkerstofskifte og sundere vægt. Sidste del af pilotprojekt er at udvikle konceptet til en foreløbig prototype til en app. 

Formål

Formålet er at indsamle tidstro data om  sammenhængen mellem bevægelse, kost og blodsukker for at udvikle algoritmer, der kan forudsige det enkelte individs risiko for udvikling af overvægt og diabetes til brug for tidlig opsporing og kontinuerlig understøttelse af sund livsstil hos individet (brugeren).  

Metode

Projektet tager udgangspunkt i en aktivitetssensor  - SENS motion®​, som placeres på låret, og via en smartphone-app automatisk sender data fra sensorerne op i en sikker sky. En medfølgende web-applikation gør det nemt at administrere sensorer og eksportere data. Sensoren giver et detaljeret billede af de forskellige typer af bevægelse og søvn.

Projektet vil indsamle en unik database på op til 2.000 borgere med omfattende kliniske målinger inklusive en 10-dages 24-7-monitorering af kost, bevægelse (fysisk aktivitet) og blodsukker til brug for udvikling af nye data-algoritmer og sundheds-apps/digitale redskaber til brug i forebyggelsesarbejdet. 

Projektejer

Center for Klinisk Forskning og forebyggelse

Kontaktperson: Centerleder Allan Linneberg (overlæge, professor, ph.d. allan.linneberg@regionh.dk  

Faglig projektleder

CEO og Co-founder, Kasper Lundberg Lykkegaard (cand.scient. computer.science), SENS Innovation: kasper@sens.dk

Partnere

SENS Innovation Aps: Digital udvikler og producent af bevægelsessensorer, læs mere: https://sens.dk/en/
Brevette AI Aps: Digital udvikler af AI og deep learning inden for health tech, læs mere: https://brevetti.ai/
et-al: UX-udvikler mhp. at udvikle app til brugere og klinikere, læs mere: https://et-al.dk/

​Status

Projektet er nu i gang med at udtrække de første borgerdata og udarbejde test formater. Datagodkendelse af brugen af SENS motion® er godkendt. Pilottest med henblik på målinger og dataudtræk er sat i gang af Brevetti, som står for modelbygning til machine learning. Test med både fysisk aktivitet, kost og glukose som måleparametre og udvikling af feedback dokumenter til patienter er gået i gang. UX designerne fra /et al. er i gang med interviews af fagpersoner og borgere/patienter, for at indsamle viden til at designe et mockup interface til den kommende applikation.

Læs mere om anvendelsen af bevægelsessensorerne SENS motion® fra SENS Innovation ApS, og hvordan pilotprojektet kan øge vores viden om, hvordan type II diabetes kan forebygges i denne artikel: Ny bevægelsessensor skal fremme forebyggelse og behandling af type 2-diabetes.


 


Redaktør