Kort til befolkningsundersøgelserne

Befolkningsundersøgelser udføres på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup.

Redaktør