Helbred2006 anden opfølgning

Har du fået brev, hvor du er blevet inviteret til befolkningsundersøgelsen Helbred2006 anden opfølgning, kan du bruge linket her på siden til at få adgang til spørgeskemaet. For at komme ind til spørgeskemaet skal du bruge din personlige kode, som du finder i det tilsendte invitationsbrev
Ønsker du ikke at deltage, vil vi bede dig melde fra på telefon 3863 3260 mandag-onsdag mellem kl. 8.00 og 12.00 eller sende os en mail på Helbred2006@regionh.dk (husk navn og deltagernummer).

En befolkningsundersøgelse med fokus på hjertekarsygdom, sukkersyge, cøliaki (glutenintolerans), allergi, astma og knogleskørhed.

Helbred2006 er en befolkningsundersøgelse med fokus på årsager til hjertekarsygdom, sukkersyge, cøliaki (glutenintolerans), allergi, astma og knogleskørhed. Desuden blev der undersøgt for mental sundhed, fx depression, smerte- og træthedstilstande.

Undersøgelsen blev gennemført i 2006-2007, og i årene 2011-2012 blev den første opfølgning gennemført. Vi er nu i gang med Helbred2006-undersøgelsens anden opfølgning, som denne gang kun består at udfyldelse af et spørgeskema. 

 

Projektets formål

Projektets formål er at finde årsagerne til, at så mange udvikler kroniske sygdomme. Det er nødvendigt at få mere viden om årsagerne for bedre at kunne forebygge, at folk bliver syge.

Spørgeskema omhandler sociale faktorer samt mental og fysisk helbred. Det tager cirka 1 time at udfylde spørgeskemaet, som i denne undersøgelse udfyldes online.

Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité i Region Hovedstaden (H-4-2009-124 og H-3-2011-081).Redaktør