Hvordan påvirkes danskerne af COVID-19 epidemien?

Mental sundhed og identifikation af sårbare grupper i den almene danske befolkning​

Den igangværende COVID-19-epidemi har store konsekvenser for alle borgere i landet. Selv de, der ikke oplever, at de selv eller nære familiemedlemmer bliver syge, vil stå i en situation, hvor dagligdagen i en periode er total forandret, hvor usikkerheden er stor, og hvor nyhedsstrømmen konstant beretter om sygdom, død og alvorlige økonomiske konsekvenser for såvel samfund som individer. Psykisk reagerer vi mennesker vidt forskelligt på en sådan krisesituation, og det er svært på forhånd at vide, hvordan den enkelte vil blive påvirket.

Det igangværende forskningsprojekt skal hjælpe os til at forstå, hvordan vi påvirkes af en epidemi, der som denne har ændret fundamentalt på hverdagen for alle borgere på tværs af alder, køn og social status. Formålet med projektet er at undersøge epidemiens konsekvenser for befolkningens mentale sundhed og at identificere mulige grupper i befolkningen, der på baggrund af sociale forhold, livsstil, personlighed og/eller mental sårbarhed er i særlig risiko for alvorlige psykiske belastninger som konsekvens af den igangværende COVID-19-epidemi.

Redaktør