Brød og Sundhed


Selvom det anbefales at spise mindre salt, debatteres det nationalt og internationalt, om det kan være skadeligt at sænke saltindtaget? Skadelige virkninger er fundet i kliniske forsøg, hvor man har reduceret saltindtaget meget kraftigt fra den ene dag til den anden. Men det efterlader en masse spørgsmål om, hvad der sker, hvis helt almindelige familier gradvist spiser mindre salt over tid? Det har inspireret til projekt Brød og Sundhed, hvor vi med et virkelighedsnært design ønsker at undersøge de sundheds-, stofskifte- og adfærdsmæssige konsekvenser af at sænke saltindtaget hos børn og voksne. Ligeledes ønsker vi at finde ud af, hvordan deltagernes smagspræferencer påvirkes af at indtage en kost med mindre salt. Endelig testes mulige strategier til at reducere saltindtaget i danske familier. Brød er den største kilde til salt i Danmark. Saltreduceret brød kan derfor være en del af en effektiv strategi til at sænke saltindholdet i danskernes kost.

Projektet er støttet af:

  • Hjerteforeningen
  • Region Hovedstadens Forskningsfond
  • TOYOTA FONDEN
  • Axel Muusfeldts Fond
  • Læge Sofus Carl EmilFriis og Hustru Olga Doris Friis' Legat

De nævnte fonde takkes for deres bidrag. Projektet kunne ikke have været gennemført uden dem.