Sektioner

​CKFF har fem forskningssektioner og en administration. Sammen arbejder sektionerne på at sikre en sundere og bedre behandlet befolkning

Sektion for Klinisk Epidemiologi udfører klinisk epidemiologisk forskning på egne patient- og befolkningsbaserede populationer samt på nationale registre inden for forebyggelse, diagnostik, behandling og prognose samt postmarketing lægemiddelforskning. Med afsæt i vores epidemiologiske og statistiske ekspertviden tilbyder vi endvidere videnskabelig forskningsstøtte til klinikere. Vi hjælper med alt fra fondsansøgninger og studiedesign til datahåndtering, statistik og manuskriptstøtte (læs mere her). Ph.d.-studerende, der ønsker at være tilknyttet et klinisk epidemiologisk miljø i en periode af deres ph.d.-uddannelse, er også meget velkomne til at kontakte os.

Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse udfører forskning, som overordnet er karakteriseret ved at have et anvendelsesorienteret perspektiv. Forskningen spænder fra monitorering af sundhed, sygdom og patientforløb til udvikling og evaluering af interventioner og modeller for implementering. Særlige satsningsområder er strukturel forebyggelse, komplekse interventioner samt social ulighed, herunder den sårbare patient.

Sektion for Befolkningsbaseret Epidemiologi forsker primært på data og biobankmateriale indsamlet i de løbende befolkningsundersøgelser, der siden 1964 har været gennemført i Glostrup. Forskningen kombinerer som oftest spørgeskemadata med fysiske mål og biomarkører, ligesom registerdata hyppigt inddrages.

Sektion for Tværsektoriel forskning udfører og støtter tværsektoriel forskning, der har til formål at generere ny viden om sundhedsvæsenets funktion, herunder systematisk at undersøge og evaluere nye tværsektorielle sundhedsindsatser, samarbejdsmodeller og organisationsformer. Sektionen administrerer Tværspuljen, som uddeler 4 mio. kr. årligt til forskning, der har fokus på at forbedre samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og almen praksis i Region Hovedstaden. 

Sektion for Data, Biostatistik og Farmakoepidemiologi udfører og støtter statistiske analyser på tværs af alle sektioner i centeret. Sektionen har mange års erfaring med studiedesign, modellering, analyse og fortolkning af befolkningsundersøgelser, kliniske studier og registerstudier. Copenhagen Phase IV Unit er en del af sektionen, Denne enhed udfører farmakoepidemiologiske studier og har stor erfaring med registerstudier og kliniske studier.  

Administrationen fungerer som en tværgående sektion og tager sig bl.a. af personaleadministration, økonomi, fundraising og hjemmeside.

Redaktør