Sektioner

​CKFF har tre forskningssektioner, sektioner for statistik og data og en administration. Sammen arbejder sektionerne på at sikre en sundere og bedre behandlet befolkning

Sektion for Klinisk Epidemiologi udfører klinisk epidemiologisk forskning på egne patient- og befolkningsbaserede populationer samt på nationale registre inden for forebyggelse, diagnostik, behandling og prognose samt postmarketing lægemiddelforskning.

Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse udfører forskning, som overordnet er karakteriseret ved at have et anvendelsesorienteret perspektiv. Forskningen spænder fra monitorering af sundhed, sygdom og patientforløb til udvikling og evaluering af interventioner og modeller for implementering. Særlige satsningsområder er strukturel forebyggelse, komplekse interventioner samt social ulighed, herunder den sårbare patient.

Sektion for Befolkningsbaseret Epidemiologi forsker primært på data og biobankmateriale indsamlet i de løbende befolkningsundersøgelser, der siden 1964 har været gennemført i Glostrup. Forskningen kombinerer som oftest spørgeskemadata med fysiske mål og biomarkører, ligesom registerdata hyppigt inddrages.

Sektion for Statistik fungerer om en tværgående sektion, der samarbejder med alle centerets øvrige forskningssektioner. Sektionen besidder ekspertise i sundhedsstatistik.
 
Sektion for Data fungerer som en tværgående sektion, der samarbejder med alle centerets øvrige forskningssektioner. Sektionen besidder ekspertise i datasikkerhed og datakvalitet.
 
Administrationen fungerer som en tværgående sektion og tager sig bl.a. af personaleadministration, økonomi, fundraising og hjemmeside.
 
Redaktør