Sundhedsprofil 2010

Sundhedsprofilen 2010 er den anden sundhedsprofil for alle kommuner i Region Hovedstaden. I denne sundhedsprofil har der været et ønske for kommunerne om, at der skulle være et særligt fokus på forebyggelsesinitiativer inklusive en kort gennemgang af mulige indsatser, der kan implementeres i kommunerne. Derfor er Sundhedsprofilen opdelt i to dele, hvor del 1 stiller skarpt på beskrivelsen af de enkelte indikatorer og del 2 stiller skarpt på forebyggelse. Næsten 100.000 spørgeskemaer blev i januar 2010 sendt ud til tilfældigt udvalgte borgere i alle regionens kommuner. Derefter fulgte arbejdet med at analysere data fra de mange besvarelser og samle resultaterne i de to rapporter der udgør Sundhedsprofilen 2010.

S​undhedsprofilen 2010 kan downloades nedenfor.

Yderligere information om sundhedsprofilen kan fås hos videnskabelig medarbejdere Maja Bülow Lykke, Maj Bekker-Jeppesen eller Lone Prip Buhelt på email sundhedsprofil@regionh.dk sundhedsprofil@regionh.dk

Udgivelser

Sundhedsprofil for region og kommuner

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 beskriver demografi og sociale forhold, sundhedsadfærd, generelt helbred, biologiske mål, kroniske sygdomme og sexsygdomme i samtlige 29 kommuner i Region Hovedstaden.  Formålet med sundhedsprofilen er at give kommuner og region et planlægningsredskab inden for forebyggelsesområdet. Et gennemgående træk i sundhedsprofilen er fokus på den sociale ulighed i sundhed både på individniveau, men også på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden.  Sammenfatningen giver et hurtigt indblik i nogle af de vigtigste indikatorer. 

Sundhedsprofil for r​egion og kommuner 2010

Sammenfatning: Sundhedsprofil

 

Sundhedsprofil 2010 - Forebyggelse 

Sundhedsprofil 2010 del 2 stiller skarpt på forebyggelsespotentialet blandt borgere i kommuner og Region Hovedstaden, samt hvilke handlemuligheder kommunerne har inden for sundhedsfremme og forebyggelse. 

Sundhedsprofil 2010 - Forebyggelse​​​

 

Datagrundlag

 

De forskellige temaer i sundhedsprofilen er belyst med udgangspunkt i data fra spørgeskemaundersøgelsen "Hvordan har du det? 2010" samt data fra centrale registre. Til at belyse ændringer over tid er der tillige anvendt data fra spørgeskemaundersøgelsen "Hvordan har du det?", som blev gennemført i 2007, og som dannede grundlag for den første sundhedsprofil i Region Hovedstaden.​ 

 

Spørgeskemadata 

I Region Hovedstaden er der er udsendt to forskellige versioner af spørgeskemaet ”Hvordan har du det? 2010”: Et til borgere på 16-34 år og ét til borgere på 35 år og derover. Hovedparten af spørgsmålene er ens i de to skemaer, men enkelte emner indgår kun i ét af skemaerne. Spørgeskemaerne er sendt til en tilfældig stikprøve af borgere på 16 år eller derover, som var bosiddende i Region Hovedstaden 1. januar 2010.

I alt er der udsendt spørgeskemaer til 95.150 borgere i hele regionen, og blandt disse valgte 52,3 % (N=49.806) at returnere et udfyldt skema. Det var muligt at besvare spørgeskemaet i papirform eller elektronisk via internettet. I alt 17,5 % af de borgere, som deltog i undersøgelsen, valgte at benytte internettet.

Der er udsendt 2.450 spørgeskemaer til hver kommune og til hver af de 10 bydele i Københavns Kommune. Til Frederiksberg Kommune er der sendt 4.500 skemaer. Det var muligt at besvare spørgeskemaet i papirform eller elektronisk via internettet. I alt 17,5 % af de borgere, som deltog i undersøgelsen, valgte at benytte internettet.  

 

Registerdata

 

Registeroplysningerne danner grundlag for beskrivelsen af køn, alder og etnisk baggrund. Registerudtrækkene er baseret på de seneste tilgængelige oplysninger.

Der er indhentet oplysninger fra følgende registre:

  • Det Centrale Personregister
  • Uddannelsesregisteret
  • Indkomststatistikregisteret ​

 

Redaktør