Vores Sunde Hverdag

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve en optimeret model for forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne. Modellen vil være dynamisk og skalerbar og målet er at skabe positive og målbare effekter på borgernes sundhedstilstand og trivsel. Kommunerne får således et nyt redskab til planlægning, prioritering og implementering af forebyggelses- og sundhedsfremmende indsatser, så der genereres mest mulig sundhed og trivsel for de tilgængelige ressourcer.