Studiedesign

​​Der anvendes et såkaldt "pragmatisk kontrolleret design" i projektet. Det er afgjort ved lodtrækning, hvilke to kommuner, der får tidlig opstart i projektet og hvilke to, der starter med et års forskydning. Figur 1 nedenfor illustrerer projektets forløb i de fire kommuner.

Figur 1: Flowdiagram over projektets forløb i de fire projektkommuner.

Studiedesignet sikrer, at de erfaringer, der gøres i de to kommuner med tidlig opstart, kan udnyttes ved gennemførelse af projektet i kommunerne med sen opstart. Designet er pragmatisk, idet projektet har til hensigt at optimere de eksisterende indsatser og igangværende sundhedsfremmende tiltag i kommunerne.

Redaktør