Kommunernes udbytte

​Ved projektets afslutning vil en dynamisk model for optimeret forebyggelse og sundhed være færdigudviklet og implementeret i de fire projektkommuner. Modellen vil være tilpasset de specifikke behov og udfordringer, der er til stede i hver af de fire kommuner og kan tilpasses løbende under de skiftende forhold, der er til stede i en kommune.

Alle borgere i projektkommunerne vil få gavn af interventionerne i projektet, herunder også sårbare borgere som f.eks. arbejdsløse, kronisk syge og psykisk sårbare, da modellen kombinerer strukturelle interventioner rettet mod alle borgere i kommunen med interventioner rettet mod udvalgte individer, grupper og særlige lokalområder. Ligeledes vil sundhedsøkonomien i kommunerne blive forbedret. 

Efter projektperioden vil modellen være tilgængelig for alle danske kommuner, som et redskab til at optimere og prioritere sundhedsfremmende indsatser og sygdomsforebyggelse på kommunalt niveau.

Redaktør