Interventioner

Projektet evalueres i forhold til, om interventionerne fremmer borgernes sundhed, trivsel og sociale sammenhængskræft. Ligeledes evalueres forankringen af interventionerne i kommunen og i lokalsamfundene, og der laves cost-effectiveness analyser baseret på udvalgte outcomes ved projektets afslutning. Der anvendes forskellige kvalitative og kvantitative metoder.

Den overordnede effekt af projektet vurderes ved en sammenligning af data fra Sundhedsprofilerne 2017 og 2021 i hver af de fire kommuner. Sundhedsprofilerne er baseret på data indsamlet ved spørgeskemaer og centrale registre. Der anvendes desuden salgsdata fra supermarkeder og geografiske data (GIS) ved evalueringen. De vigtigste outcomes er:

 1. Procesmål relateret til interventionerne
  • Viden, holdninger, motivation, empowerment, handlekompetence, sociale normer og styrkelse af lokale netværk
 2. Mellemliggende outcomes
  • Livsstil; rygning, alkohol, kost og fysisk aktivitet
  • Adgang til og tilgængelighed af "sunde" omgivelser
 3. Langsigtede outcomes
  • Social, kulturet og økonomisk kapital
  • Livskvalitet og trivsel
  • Sygelighed og dødelighed

Til evalueringen anvendes før-efter målinger i hver af de fire kommuner, og der laves en sammenligning af ændringerne i kommunerne med regionsgennemsnittet.

Redaktør